Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Публична продан

Закупуване на недвижим имот на публична продан

Публичната продан на недвижими вещи е способ за изпълнение за събиране на парични вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс ("ГПК"); тя е средство за осребряване на недвижимото имущество на длъжника в принудителното изпълнение.

Когато изпълнението се насочва върху имот едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, в която се посочва имотът, съдебният изпълнител изпраща писмо до службата по вписванията за вписване на възбрана върху този имот. Съдебният изпълнител описва посочения от взискателя имот, след като се увери, че той е бил собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната. Проверката на собствеността се извършва чрез справка в данъчните или нотариалните книги или по друг начин, включително чрез разпит на съседи. Когато няма сигурни данни за собствеността, се взема предвид владението към деня на възбраната.

Съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне наддаването, като се прилага съответно чл. 468 от ГПК, съгласно който: "Съдебният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде в магазин. Началната цена, от която да започне наддаването при явния търг с устно наддаване или публичната продан, е 75 на сто от стойността на вещта. По искане на страната се назначава вещо лице за определяне на стойността на вещта. Вещото лице се назначава служебно, когато за определяне на стойността са необходими специални знания в областта на науката, изкуството, занаятите и други. То може да даде заключението си и устно, което се отразява в протокола." Имотът се оставя във владение на длъжника до извършване на проданта. Длъжникът трябва да управлява имота като добър стопанин. Той получава имота по описа и е длъжен да го предаде в същото състояние, в което го е приел. Ако длъжникът не стопанисва добре имота или пречи на огледа от трети лица, съдебният изпълнител предава управлението на друго лице.

Съдебният изпълнител е длъжен след изтичането на една седмица от описа да изготви обявление за проданта, в което посочва собственика на имота, описание на имота, ипотекиран ли е той и за каква сума, цената, от която ще започне проданта, и мястото и деня, в който ще започне и ще завърши проданта. Обявлението се поставя на съответните места в канцеларията на частния съдебен изпълнител, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението на имота, на самия имот и се публикува на интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението, и то най-малко един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта. Съдебният изпълнител определя времето, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан от лицата, които желаят да го купят. Проданта се извършва в сградата на районния съд. Тя продължава един месец и завършва в посочения в обявлението ден. Книжата за проданта се държат в канцеларията на районния съд на разположение на всеки, който се интересува от имота.

За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

Когато лицето, обявено за купувач внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление. Купувачът представя удостоверения за платените такси за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане. Купувачът се въвежда във владение на имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане. Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. То може да се брани само с иск за собственост.

От деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите. Съгласно чл. 175, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, с извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват; ипотекарните кредитори имат право на предпочтително удовлетворение от цената по реда на ипотеките си. Т.е., не се погасяват ограничени вещни и сервитутни права (като право на ползване, строеж, надстрояване или пристрояване, преминаване и др.), ако учредяването е било направено преди вписването на възбраната или ипотеката. Следва да се внимава и за допълнителни рискове, като например: несеквестируемост на имота, наложена възбрана по реда на ДОПК и др.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 07.02.2015, 14:00
Купувачът се въвежда във владение на имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане. Действията по изваждане на движими вещи от имот, по отношение на който се осъществява въвод във владение, не са законово изрично предписани - мнението ми е, че при въвод във владение от имота следва да се отстрани както длъжника, така и всичко друго, което символизира, че имотът се държи от длъжника. На практика, много вероятно е съдебният изпълнител да даде срок на длъжника за изнасяне на движимите вещи, при което последните ще бъдат оставени на отговорно пазене на взискателя (за съответния срок).
М. Б. | 04.11.2014, 20:32
Закупих къща от съдия изпълнител,трябва ли при въвода да осигуря хора за изнасяне на вещите.Нося ли отговорност за тях.
адвокат Сотиров | 04.05.2014, 18:31
В практиката много често КАТ отказва пререгистрация на МПС във връзка с извършена публична продан от ЧСИ. Приема се, че запорите не се заличават автоматично, а следва да се направи изрично от ТД на НАП. За тази цел следва да се направи писмено искане от лицето, което е спечелило търга - същото има правен интерес за това. Искането се отправя до съответния публичен изпълнител към НАП. В случай на отказ на публичния изпълнител за вдигане на запора, лицето ще има правна възможност да обжалва, вкл. по съдебен път, постановения отказ - на основание чл. 208 от ДОПК.
A. A. | 05.03.2014, 9:10
zdr igrah na turg pri 4si v grad ruse za kamion,spe4elih kamiona platih vsi4ki taksi a nap ne vdiga zapora zashtoto bili nedovolni ot sdelkata ,otidoh pri 4si i toi mi kaza s advokat da sadq nap kakva e procedurata blagodarq vi
адвокат Сотиров | 08.02.2014, 22:45
Публичната продан се извършва с наддаване - наддавачите предлагат цена, която не може да е по-малка от определената начална такава, от която ще започне наддаването. Обявеният от частния съдебен изпълнител купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Получената цена се използва след това за удовлетворяване на кредиторите (взискателите) в рамките на изпълнителното дело.
R. N. | 13.11.2013, 23:32
Zdraveite i blagodarq za otdelenoto vreme!Imam sledniq vapros:Iskam da kypq apartament ot pybli4na razprodazba ot sadiq izpalnitel.Koq zena ste platq tazi koqto sam spe4elila na targa ili ste trqbva da pokrivam zadalzeniqta na predniq sobstvenik,teglil ipote4en kredit varxy imota ot banka.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Закупуване на недвижим имот на публична продан, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Закупуване на недвижим имот на публична продан, моля посетете Събиране на вземания.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор