Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Статии по темата

Статии по темата Неустойка в трудов договор

Статии по темата

Статии по темата Неустойка в трудов договор

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Търговско право » Защита на конкуренцията

Правно съдействие по Закона за защита на конкуренцията

В сферата на междуфирмените отношения, детайлно регулирани на национално и международно ниво, клиентите ми все повече разчитат на мен и очакват получаването на правни услуги свързани с прилагането на българското и европейско законодатеслтво за защита на конкуренцията. Стремейки се да оказвам комплексно правно съдействие на своите клиенти, в последните години практикувам и в областта на конкурентното право, като следя стриктно развитието на нормативната база (вкл. европейското законодателство) и релевантната практика на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Услуги свързани със защита на конкуренцията

Нуждата на клиентите ми от правно съдействие най-често се свързва с предварителната оценка на закоността на бизнес пректите им, получаването на разрешения от КЗК за извършването на определени сделки, сливания и продибивания, преценката на евентуални нарушения от страна на конкурентни и търговски партньори, консултирането във връзка с лицензионни и дистрибуторски договори, обмяна на информация и съвместна дейност, промоции и реклама и др. Като адвокат оказвам правно съдействие, изразяващо се по-конкретно в предоставянето на следните услуги:

 • Правни консултации по прилагането на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и релевантните международни актове (вкл. актовете на Европейския съюз).
 • Изготвяне и внасяне на документация във връзка с различните административни процедури пред Комисия за защита на конкуренцията.
 • Представителство пред КЗК във връзка с нарушения на Закона за защита конкуренцията.
 • Съдебно представителство при обжалване на решения на КЗК пред Върховния административен съд.

Научете повече ...

Дейността на фирмите във връзка със разпоредбите на ЗЗК се отнася до следните правни явления:

 • Концентрации
  Сливане или вливане на две или повече независими предприятия. Придобиване на едноличен или съвместен, пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях. Създаване на съвместно предприятие, трайно упражняващо всички функции на икономически независим субект.
 • Нелоялна конкуренция
  Увреждане на доброто име на конкурента. Въвеждане в заблуждение по отношение на съществени свойства на стоките или услугите. Сравнителна реклама. Имитация. Нелоялно привличане на клиенти. Узнаване, използване или разгласяване на производствена или търговска тайна.
 • Забранено поведение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
  Споразумения между предприятия. Решения на сдружения на предприятия. Съгласувани практики на две или повече предприятия.
 • Злоупотреби
  Пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия. Ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите. Прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти. Поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или сключване на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

Извън горепосочените адвокатски услуги, съдействам правно на клиентите си и по всички други въпроси в сферта на защита на конкуренцията, които биха могли да дадат отражение върху техния бизнес! Важен акцент в практиката ми е и предоставянето на правни услуги в сферата на нелоялната конкуренция и плагиатството в интернет.

За повече информация относно предлаганите от мен правни услуги и/или различните процедури по защита на конкуренцията, моля използвайте линковете в сивото поле горе в дясно на страницата или се свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Правно съдействие по Закона за защита на конкуренцията, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Правно съдействие по Закона за защита на конкуренцията, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор