Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Категория труд

Установяване на категорията на полагания труд

Въпрос (зададен от Ц. Д. Д. на 26.07.2011 г.):

РАБОТЯ КАТО БАГЕРИСТ НА ЕЛЕКТ, БАГЕР НА КАРИЕРА,100 Т ..............,В НАЧАЛОТО НА ТРУДОВИЯТ МИ ДОГОВОР СЪМ ОСИГУРЯВАН ВТОРА КАТЕГОРИЯ НО ОТ 2005 ГОД НЕЗНАЙНО ЗАЩО МЕ ОСУГУРЯВАТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ИНТЕРЕСУВА МЕ ПРАВЕЛНО ЛИ Е ТОВА И КЪДЕ МОГА ДА СИ ПОТЪРСЯ ПРАВАТА ЗАЩОТО МИ ПРЕДСТОИ ПЕНСИОНИРАНЕ И НЕ МИ ДОСТИГА 1 ТОЧКА НА 57 ГОДИНИ

Отговор:

Възможно е през 2005 г. да е извършено "прекатегоризиране" на категорията труд за Вашата длъжност. Възможно е и да са натъпили други промени в условията, обуславящи категорията труд. Най-добре би било първо да се обърнете към своя работодател с молба (препоръчително в писмена форма с вх. номер) да Ви обясни на какво се дължи промяната - тя за Вас може да се дължи на "незнайно защо", но работодателят определено знае причината (пък било то и в резултат на техническа грешка).

С оглед на дадените обяснения следва да се изследва приложимата нормативна уредба, за да се прецени доколко същите са коректни и законосъобразни. Бихте могли да ползвате уеб формата по-долу за допълнителни дискусии във връзка с получената от работодателя информация.

С оглед на горното ще се определят и възможните форми за защита на правата Ви. Съдебната практика е непротиворечива по отношение на разрешаването на подобни спорове. Съгласно нея, последните не са трудови спорове по смисъла на Кодекса на труда (КТ), като искове на основание чл. 357 ("установяване на трудов стаж") за установавяне на категорията труд се отхвърлят като недопустими. Искането за установяване на категорията на полагания труд, е елемент от фактически състав в сферата на административните правоотношения при пенсионирането на основание §4 от ПЗРКСО, във връзка с чл.104 и 168 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП) и ищецът следва да реализира правата си в рамките на това производство, т.е. по пътя на евентуално обжалване на отказ (решение) на териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) във връзка с подадено заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В зависимост от конкретния случай, винаги бихте могли и да сигнализирате Инспекцията по труда за нарушения на трудовото законодателство.

Извън горното, в случай че възнамерявате да се пенсионирате на основание § 4, ал. 1 от КСО, следва да имате предвид, че възможността за ранно пенсиониране е удължена до 31.12.2014 г.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 22.03.2013, 20:41
На въпроса Ви няма възможност да се отговори, тъй като същият е зададен по недостатъчно конкретен начин (например казвате общо и неясно: "частна фирма на територията на химическите заводи"). Повече информация относно правилното категоризиране на положения труд можете да намерите в Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране и Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (в сила до 31.12.1999 г.). Защита на правата си бихте могли да търсите по пътя на обжалване на евентуален отказ (решение) на териториалните поделения на НОИ във връзка с подадено заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - препоръчително е да ангажирате услугите на местен колега-адвокат, който след като се запознае внимателно с казуса, да Ви окаже необходимото компетентно и професионално съдействие.
Желка Николова | 22.03.2013, 12:30
Рaботила съм като пяскоструичик в частна фирма на територията на химическите заводи гр.Д... , но НОИ не ми го принават за втора категория труд .Правилно ли е това.
адвокат Сотиров | 16.02.2013, 11:45
С Постановление № 26 от 06.02.2013 г., обнародвано в бр. 15 на "Държавен вестник" от 15.02.2013 г., се изменени и допълнени Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 1998 г. Категоризира се като втора категория трудът на работници и инженерно - технически специалисти, заети на работа под земята в подземните хидротехнически обекти, без включените в раздел І, както и на работници и инженерно - технически специалисти, заети в експлоатацията на софийското метро.
адвокат Сотиров | 11.01.2013, 22:38
Със Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 г., бяха направени някои важни изменения на КСО, имащи отношение към доказването на категорията труд. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 3 / 01.2013 г.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Установяване на категорията на полагания труд, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Установяване на категорията на полагания труд, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор