Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Трудово и осигурително право

Трудово право - консултации, процесуално представителство

Правните услуги, предоставяни от мен като адвокат в областта на трудовото и осигурително законодателство са неотделими от корпоративното и търговско-правно обслужване на моите клиенти.

Нормативно установените трудови и осигурителни правоотношения са потенциален източник на множество спорове и проблеми между работодателя и неговите работници / служители. Правното съдействие на добър адвокат, който да Ви консултира и съдейства при сключването и прекратяването на трудови договори, е препоръчително.

Трудово и осигурително право - юридически услуги

Като адвокат по трудово и осигурително право оказвам правно съдействие на фирмите-работодатели, изразяващо се по-конкретно в предоставянето на следните юридически услуги:

 • Правни консултации по действащото трудово и осигурително законодателство и съвети по всякакви трудовоправни казуси. За повече информация относно въпросите, по които консултирам най-често клиентите си, моля прочете информацията по-долу.
 • Изготвяне на индивидуални трудови договори.
 • Изготвяне на трудово-правна документация: длъжностни характеристики, правилници за вътрешния ред, вътрешни наредби и инструкции, актове на работодателя в процеса на непосредствената организация на работния процес (заповеди) и др.
 • Преговори с работниците и служителите и техни представители.
 • Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други спорове между работодатели и работници/служители по Кодекса на труда (КТ).
 • Оспорване на индивидуални административни актове и актове за установяване и налагане на административни наказания (АУАН и наказателни постановления). Представителство пред съответните контролни органи (Инспекция по труда - ИТ) по спазване на трудовото законодателство.

Юридически консултации

Консултирам клиентите си най-често по следните трудови и осигурителни въпроси:

 • Прекратяване на трудовото правоотношение – срокове, обезщетения, последици.
 • Налагане на дисциплинарни наказания (дисциплинарна отговорност).
 • Реализиране на имуществената отговорност на работниците / служителите.
 • Обществено и здравно осигуряване във връзка с права при възникнали осигурителни рискове – пенсиониране, злополука, общо или професионално заболяване и др. под.
 • Отпуски, основна структура и допълнителни елементи на трудовото възнаграждение.
 • Конкурентна дейност. Поверителност, декларации за конфиденциалност.
 • Преструктуриране на предприятия.
 • Осигуряване на съдружници, собственици и управители на търговски дружества, вкл. на чуждестранни граждани и граждани на страни-членки на Европейския съюс (ЕС).

Адвокатски хонорари и друга информация

Възнагражденията ми за тук представените услуги са в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Клиенти, възползвали се от възможността за сключване на договор за абонаментно правно обслужване, обикновено не заплащат адвокатски хонорар за предоставените услуги във връзка с техните трудово-правни и осигурителни въпроси. Правните консултации като услугa могат да се предоставят и изцяло дистанционно.

За повече информация относно предлаганите от мен правни услуги и/или различните трудови и осигурителни процедури и въпроси, моля използвайте линковете в сивото поле горе в дясно на страницата или се свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Трудово право - консултации, процесуално представителство, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Трудово право - консултации, процесуално представителство, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор