Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Търговско право » Събиране на вземания

Събиране на вземания и просрочени задължения

Междуфирмената задлъжнялост е сериозен проблем на съвременния бизнес, който засяга всички търговски дружества. Като резултат от забавяне на плащанията от страна на бизнес партньорите или липсата на такива, за фирмите възникват проблеми с ликвидността, което се отразява на резултатите от търговската им дейност и води до невъзможност те от своя страна да обслужват задълженията си навреме. Навременното събиране от страна на фирмите на просрочените им вземания и задължения се явява от първостепенно значение за тяхното съществуване!

Навременните и уместни действия на фирмите са изключително важни за ефективното и бързо събиране на техните вземания. Ползването на правните услуги на добър адвокат, притежаващ необходимите правни знания и професионален опит, е препоръчително. Наемането на фирми-посредници, също работещи от своя страна с адвокати, много често излиза по-скъпо, а и често забавя процеса на успешното събиране на просрочените дългове и задължения.

Има длъжници, които не могат или не искат да платят своите задължения - ако не можете или не желаете повече да изчаквате, свържете се с мен, ще се радвам да Ви съдействам! Като адвокат, практикуващ в областта на търговското право, предлагам широк кръг услуги във връзка със събирането на фирмени вземания и задължения - прочетете по-долу, за да научите как бих могъл да съм Ви максимално полезен, при условията на достъпно и професионално правно съдействие.

Услуги по събирането на вземания и просрочени задължения

Като адвокат оказвам правно съдействие на клиентите си за събиране на просрочени задължения, както по извънсъдебен, така и по съдебен път. По-конкретно, предлагам следните услуги:

 • Правни консултации
  Преглед и анализ на документацията - фактури, договори, записи на заповед, приемо-предавателни протоколи и др. Становище по основателността на претенцииите и оценка на възможните правни рискове. Процедурни възможности и държавни такси.
 • Проучване на състоянието на фирмата-длъжник.
 • Изготвяне и изпращане на нотариални покани и предупредителни писма.
 • Преговори с длъжника.
 • Процесуално представителство и водене на обезпечителни производства
  Oбезпечение на бъдещ иск, запор на банкови сметки, налагане и вписване на възбрана върху недвижими имоти и мн. др.
 • Процесуално представителство и водене на заповедни производства по чл. 410 от ГПК. Заповеди за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК.
 • Посредничество при сключване на извънсъдебни спогодби, вкл. споразумения за разсрочено погасяване и предоставяне на гаранции.
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на търговски дела пред районни, окръжни и апелативни съдилища.
 • Следсъдебно събиране на вземания и представителство в изпълнителни дела, образувани пред частни съдебни изпълнители въз основа на издадени изпълнителни листове.

Работя съвместно с клиентите си и по изготвянето на различни договори, защитаващи изцяло техните права и интереси.

Адвокатски хонорари и друга информация

Възнагражденията ми за тук представените услуги са в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Държавните такси за провеждане на процедурите по събиране на фирмените вземания и просрочени задължения не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента. Повече за начина ми на работа можете да научите тук.

Правните консултации като услуга могат да се предоставят и изцяло дистанционно. За повече информация, моля свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Събиране на вземания и просрочени задължения, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Събиране на вземания и просрочени задължения, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор