Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Дружествено право » Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Ако имате бизнес идея и планирате да я реализирате, то тогава за да развивате търговска дейност ще Ви е необходимо да откриете и регистрирате фирма.

Вие получавате:

 • Професионална правна услуга
  Натрупаният от мен като адвокат професионален опит и познания в областта на дружественото право са гаранция за безпроблемната регистрация на Вашата фирма и защитата за законните Ви права и интереси като собственик и предприемач.
 • Минимално адвокатско възнаграждение
  Възнаграждението ми за предоставянето на услугата по регистриране на фирма е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Повече информация относно дължимия хонорар можете да намерите в края на страницата. Услугата по регистрация на фирма е правна и адвокатска такава. Моля, подхождайте с необходимото внимание към големия брой обяви в интернет и периодичния печат за „евтино” регистриране на фирма, публикувани от най-различни „специалисти” без юридическо образование и какъвто и да било опит в корпоративното право!
 • По-ниски държавни такси
  Разполагайки с универсален електронен подпис, като адвокат имам възможността да предлагам на своите клиенти регистрацията на тяхната фирма да бъде извършено по електронен път, като по този начин се спестяват около 50 % от размера на дължимите държавни такси, определени с Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – например, при откриването на ООД Вие ще заплатите държавна такса в размер на 80 лв., вместо 160 лв.
 • Възможност за дистанционна регистрация
  Като адвокат съм вписан в Софийска адвокатска колегия и практикувам в гр. София, но това не изключва възможността услугата по регистриране на фирма да се предлага изцяло дистанционно. Без значение дали се намирате извън София или желаете да откриете фирма със седалище и адрес на управление извън София, Вие имате възможността да се свържете с мен по и-мейл, като аз ще Ви върна в срок до 24 часа отговор на електронното съобщение с повече информация по механизма на работа и условията на услугата.
 • Експресна фирмена регистрация
  Предлагам на своите клиенти бързо и експресно учредяване и вписване на тяхното дружество в Търговския регистър при Агенция по вписванията - изготвям необходимите документи в срок до 24 часа от получаването на съответната поръчка.
 • Гаранция при неуспех
  При отказ на длъжностното лице при Търговския регистър да впише регистрацията на Вашата фирма, заплатените държавни такси се губят и не се връщат. А много често размерът на същите е значителен! Гарантирам успешното приключване на процедурата по вписване в Търговския регистър, като при евентуален отказ, платената държавна такса ще бъде за моя сметка!

Услугата по регистрация на Вашата фирма включва:

 • Изготвяне на необходимата документация
  В случаите на чуждестранни инвестиции изготвям фирмените документи в двуезичен българо-английски формат.
 • Предварителни консултации
  При необходимост винаги дискутирам със своите клиенти предварителни правни въпроси, отнасящи се до правната форма на фирмата, правната регламентация и контрол на стопанската дейност, отношенията между съдружниците, начина на управление, данъците и осигуровките и др.
 • Съдействие и представителство пред банки, нотариуси и преводачи
 • Запазване на фирмено наименование
 • Внасяне на документите в Търговския регистър
 • Изготвяне на фирмен печат
 • Изваждане на удостоверение за актуално състояние

Допълнителна информация

Държавните такси за вписване на фирмата в Търговския регистър и изваждане на удостоверение за актуално състояние, както и нотариалните такси и евентуално цената на преводаческите услуги не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента. За изготвяне на фирмената документация в двуезичен българо-английски формат, адвокатското възнаграждение е в двоен на установения в Наредба № 1 минамален размер.

Клиентите не заплащат адвокатско възнаграждение за регистрацията на тяхната фирма в случай, че решат да се възползват от възможността за сключване на договор за абонаментно правно обслужване.

Имам опит в регистрирането на всякакъв тип фирми - еднолични търговци (ЕТ), (еднолични) дружества с ограничена отговорност, събирателни дружества, командитни дружества, акционерни дружества. За повече информация относно предлаганата от мен услуга и/или процедурите по регистриране на фирма, моля използвайте линковете в сивото поле горе в дясно на страницата или се свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Регистрация на фирми, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация на фирми, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор