Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрацията на едноличен търговец (ЕТ) се извършва посредством подаване на заявление за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира:

  • физическо лице с местожителство на територията на Република България;
  • чуждестранен гражданин, притежаващ разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.

Всяко физическо лице може да регистрира пред компетентния орган Агенция по вписванията само една фирма като ЕТ. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Необходими документи за регистрация на едноличен търговец (ЕТ):

  • Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличния търговец (А1);
  • Спесимен – образец от подписа на едноличния търговец (ЕТ);
  • Декларация от едноличния търговец (ЕТ), че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (ЕТ).

Съгласно „Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията” по заявление за вписване на обстоятелства се събират следните такси: за вписване на едноличен търговец (ЕТ) - 30 лв. (15 лв. по електронен път).

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 30.05.2012, 21:50
Не, при ЕТ няма Общо събрание.
kali | 30.05.2012, 21:27
ЕТ може ли да състави протокол от заседанието на общото събрание,като член е само управителя?
адвокат Сотиров | 05.02.2012, 23:53
Да, има такава възможност. Фризьорството е занаят по смисъла на Закона за занаятите (вж. Приложение 1), съгласно който собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, може да бъде и самостоятелно зает занаятчия. Извън предвиденото в Закона за занаятите, не считам, че фризьорството може да се упражнява като свободна професия (защото фризьорството се третира от закона като занаят, а не като професия). Разбира се, няма пречка да откриете фризьорски салон и като фирма, вкл. като едноличен търговец - ЕТ, който също е физическо лице (доколкото разбирам обаче от въпроса Ви, това не е опцията, от която се интересувате). Относно различното данъчно облагане при различните хипотези бихте могли да прочетете повече в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
И. М. | 01.02.2012, 13:01
Здравейте, моля да ми отговорите на следния въпрос: Може ли да се отвори фризьорски салон на физи4еско лице? Къде да про4ета пове4е по казуса.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация на едноличен търговец (ЕТ), моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация на едноличен търговец (ЕТ), моля посетете Регистрация на фирми.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор