Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Дружествено право » Разрешения и регистрации

Регистрации, разрешения и лицензи

Лицензирането, разрешаването или регистрацията на определени стопански дейности са форми на административен контрол, упражняван от органите на държавна власт и органите на местното самоуправление. Процедурите по реализиране и придобиване на съответните регистрации, лицензи и разрешения са абсолютна предпоставка за извършването на планираните стопански и търговски дейности. Ето защо, получаването на предварителна правна информация е от огромно значение за успешното реализиране на Вашите бизнес идеи!

Кратка информация

Общата уредба се съдържа в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол, въвеждащ нормативни критерии за дейностите, за които може да се установява контролен режим. Нормативната уредба на различните видове лицензионни, регистрационни и разрешителни режими се съдържа в голям брои специални закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи специфичните обществени отношения в дадена сфера - Закон за лечебните заведения, Закон за автомобилните превози, Закон за хазарта, Закон за туризма, Закон за електронните съобщения, Закон за Камарата на строителите, Закон за енергетиката и много други. Тези закони регламентират детайлно процедурите по извършване и придобиване на съответните регистрации, лицензи и разрешения.

Лицензиите обикновено се изискват за извършването на дейности, по отношение на които следва да се упражнява по-засилен контрол. Регистрацията принципно се приема за по-лека форма на административен контрол. При регистрация компетентният орган проверява съблюдаването на изчерпателно установените законови изисквания и при установяване на съответствие с тях разрешава извършването на стопанската дейност без право на преценка по целесъобразност. Разрешенията се издават за извършването на отделни сделки или действия.

За по-подробна и по-конкретна информация относно видовите форми на административен контрол в различните икономически сектори, моля използвайте линковете в сивото поле в дясно на страницата.

Правните ми услуги включват:

 • Консултации във връзка с различните лицензионни, регистрационни и разрешителни режими
 • Изготвяне и внасяне на необходимата правна документация
 • Представителство пред компетентните държавни и общински органи
 • Правно съдействие при спорни и проблемни ситуации - отказ от вписване, отнемане на лицензи, заличаване на регистрации и др.
 • Отразяване и вписване на настъпили и извършени промени

Услуги, лицензи, регистрации, разрешения

Най-често съдействам на своите клиенти при:

 • Регистрация за осъществяване на туроператорска и туристическа агентска дейност. Категоризиране на туристически обекти.
 • Вписване на строителни фирми в Централния професионален регистър на строителя.
 • Издаване на лицензия за търговия с вино, спирт и спиртни напитки. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия.
 • Регистриране на земеделски производители.
 • Регистрация на лечебни заведения.
 • Лицензиране и регистриране по Закона за автомобилните превози.

Извън по-горе посочените случаи, като адвокат оказвам правно съдействие и при стартирането и осъществяването на стопанска дейност в областта на: застраховането, хазарта, финансите, енергетиката, образованието, съобщенията и комуникациите.

Възнаграждението ми за тук представените услуги е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. За повече информация, моля свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Регистрации, разрешения и лицензи, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрации, разрешения и лицензи, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор