Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Блог » Плащания над 10 000 лв.

Актуални въпроси и промени в ЗННД - 01.07.2011 г.

Народното събрание прие на 18.05.2011 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗИДЗННД), влизащ в сила от 01.07.2011 г.

По-важните промени са създаването на следните нови разпоредби:

  • Чл. 25 (9) При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.
  • Чл. 25 (10) Плащанията по ал. 9 в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.
  • Чл. 25а (1) При извършване на актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, сумата, дължима по сделката, може да се преведе или да се внесе по специална банкова сметка на името на нотариуса.
    (2) Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката.
    (3) Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната банкова сметка за задължения на нотариуса.

Горните промени представляват по същество специален режим в приложение на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) в областта на сделките с недвижими имоти, като е предвиден по-нисък праг на допустимото плащане в брой - не 15 000, а 10 000 лв. Посочените изменения целят както ограничането на възможността за сключване на фиктивни сделки, така и избягването на зачестилите имотни измами.

При сделките с недвижими имоти всички суми над 10 000 лв. следва да се превеждат единствено по банков път: по банкова сметка в избрана от страните банка или по специална сметка на нотариуса. Възможността страните да заплащат по банков път и суми по сделката в по-нисък от 10 000 лв размер не се препятства.

Отношенията между страните по сделката и нотариуса се договарят между тях в писмено споразумение. Възможността страните да превеждат сумите по сделката по банковата сметка на нотариуса съществуваше и досега - банковата сметка обаче не беше "специална" и за нея нямаше предвидени специални условия, вкл. нотариуса изплащаше дължимите суми на продавача след вписването на акта, а не по силата на специално споразумение между страните. Специалната сметка на нотариуса до голяма степен наподобява и практиката по превеждането на сумите по нотариалните сделки по т. нар. "ескроу" банкови сметки (със съответните специфики, разбира се).

Не е възприето желанието на част от депутатите да се вмени в изрично задължение на нотариусите да правят проверки в "имотния регистър" при изповядването на сделките, т.е. да "гарантират" тяхната сигурност. Действително, не виждам пречки нотариусите да извършват и такива дистанционни проверки, като част от задължението си по чл. 586 от ГПК: "При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката." По думите на председателя на нотариалната камара и сега нотариусите правят такива справки в Имотния регистър. Друг е въпросът доколко информацията в информационната система ИКАР е достатъчно пълна, актуална и точна - а и справките в нея нямат официална доказателствена сила. Тази информационна система не е Имотния регистър по смисъла на закона.

Противоречиви мнения пораждат и въпросите свързани с лихвите по специалните банкови сметки на нотариусите и големия размер на банковите комисионни по извършваните преводи.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 12.11.2011, 0:19
Съгласно чл. 25, ал. 9 и ал. 10 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), в сила от 01.07.2011 г.): "При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката."; "Плащанията по ал. 9 в общ размер над 10 000 лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка." Целта на законовото изменение е защита на обществените интереси - нека не забравяме, все пак, че прикриването на дарението с покупко-продажба (и обратно) не е законовопредвидена и защитена възможност!
E. A. | 11.11.2011, 22:49
Честа практика е, родител или друг роднина да прехвърли недвижим имот на дете (или друг роднина), но не чрез дарение, а чрез покупко-продажба, въпреки, че реално плащане не се осъществява. Как се процедира в такъв случай сега, след промяната в закона за нотариусите и изискването за банков път на суми над 15 000 лв.? Конкретно в моя случай, баща и чичо искат да прехвълят свой имот на пълнолетно дете. Предпочитат покупко-продажба, за да не се появи в последствие наследник със запазена част, който да атакува дарението. Нито продавачите (бащата и чичото) искат заплащане, нито детето има възможност да им плати. Възможно ли е сделката да се изповяда като покупко-продажба, без да има заплащане по банков път? Този проблем засяга хиляди български семейства и ако не е помислено за тях, това ще доведе до доста семейни конфликти и оспорване на дарения.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Актуални въпроси и промени в ЗННД - 01.07.2011 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Актуални въпроси и промени в ЗННД - 01.07.2011 г., моля посетете Недвижими имоти.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор