Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Съсобственост на имот

Продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот

Въпрос (зададен от Д. Д. на 30.10.2011 г.):

Здравейте,
Искам да Ви помоля за съдействие относно декларация по чл.33 от ЗС.
Майка ми притежава идеална част от парцел, в който има построена къща на етап груб строеж. Историята на къщата е следната. През 1997 г майка ми слага в парцела подвижно бунгало. По -късно го узаконява и взима разрешение за строеж на бунгалото и една пристройка на гърба му. Бунгалото става основата на бъдещата къща. През 2009 г вади нов архитектурен план вече за 110 кв.м/два етажа/. В момента е застроен първия етаж на етап груб строеж и е направена плоча, за да се започне втория. По принцип всички документи със съсобствеността на парцела са уредени, с изключение на това,че съсобственика не иска да подпише декларация по чл.33 от ЗС. Пусната е нотариална покана към съсобственика, живеещ в чужбина за изкупуване на идеална част. В нея е записано, че ако събобственика не се яви, това се счита за отказ и майка ми може да продаде своята част на трето лице. Явява се пълномощник на съсобственика, на който в пълномощното не е изрично казано, че може да подпише тази декларация. По принцип съсобственика не е съгласен с предложената цена и не желае да купи частта. Нотариуса прави констативен протокол, в който описва всичко, включително и това, че до определен период пълномощника трябва да върне подписана и заверена при българския консул или местен нотариус декларация по чл.33.
Проблема е , че майка ми намери купувач за идеалната си част, но нямаме и няма да имаме подписана декларация по чл.33. Възможно ли е майка ми да подпише декларация по чл.33, че е предложила на другия съсобственик и той е отказал и така да може да продаде частта си?
Или има друга процедура?
Ако след време съсобственика заведе дело, ние имаме ли всички доказателства, че сме предложили и той да не може да го спечели?
Моля Ви за съдействие!

Отговор:

Съгласно чл. 33 от Закона за собствеността: "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение."

Считам, че разпоредбата е достатъчно ясна - необходимо е наличието на две предпоставки, за да може майка Ви да продаде на третото лице собствените си идеални части от въпросния парцел, а именно: 1) доказателства, че е предложено на другия съсобственик; 2) писмена декларация пред нотариуса, изповядващ сделката, че съсобственикът не е приел отправеното и получено предложение. Т.е. най-важно е да са налице надлежни доказателства за получаване на предложението от другия съсобственик - считам, че нотариалната покана е такова доказателство, доколкото връчването й е извършено по законоустановения ред!

За процедурата по връчване не давате информация, освен, че съсобственикът живее в чужбина. Не давате достатъчно информация и за пълномощника - моля да имате предвид, че пълномощник в това си качество не може да подписва декларация от името на представляваното лице.

Ако декларацията по чл. 33 от ЗС е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Изкупуването се осъществява по съдебен ред.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 20.04.2015, 10:58
Съгласно Гражданския процесуален кодекс, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан; страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан. Когато имотът се изнася на публична продан като неподеляем, всеки от съделителите в делбата може да го изкупи при условията на чл. 505, ал. 2 от ГПК ("Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола по чл. 492, ал. 1 заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.").
Искра Любомирова | 13.03.2015, 18:58
Здравейте, имам 3/4 от офис, който е 22кв.м., а сестра ми има 1/4 от него. Искам да купя тази 1/4 от нея, но тя не е съгласна да я продаде. Как може да се реши проблема за да има само един собственик на имота, който е неподеляем? Предварително Ви благодаря! Поздрави,
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 12:00
(Отговор на въпроса на В. Д. от 09.11.2014 г.) Бихте могли да заведете дело по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността за разпределяне на ползването на поземления имот
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 11:53
(Отговор на въпроса на М.П. от 14.10.2014 г.) Бихте могли да продададе единствено своите идеални части от съответния недвижим имот. Продажбата на чужд имот не е нищожна, но няма вещнотранслативно действие.
В. Д. | 09.11.2014, 11:38
ние сме собственици на втори етаж от къща, а други са собственици на първия етаж. по нотариален акт ние, както и те притежаваме етажа и половината идеална част от двора и общите части на сградата . има ли начин, след като двора е малка площ и не подлежи на узаконяване с подялба в нотариална акт - да минем все пак през някакви съдебни инстанции за някакво поне разпределение ....става нетърпим живота със съседите ни , а сме с общи пътеки около къщата и с общ вход към улицата . искам отделен вход, нова адресна регистрация и някаква законна подялба на двора , за да не си пречим и да се караме всеки ден ...двора като парцел има на„чин да бъде разпределен с отделен вход . каква е процедурата от моя страна за това ? благодаря за отделеното време
М.П. | 14.10.2014, 14:48
Здравейте, Моля Ви за мнение по следния казус: може ли имот с трима наследници, единият от които е изчезнал през 89г., да бъде продаден? Изчезналият е жив по последни данни, но няма никакви документи и живее като бездомник в САЩ. Благодаря ви!
адвокат Сотиров | 16.09.2014, 19:35
(Отговор на въпроса на Екатерина Иванова от 20.08.2014 г.) Адресната регистрация сама по себе си не е обстоятелство, което да дава право на по-голям дял от наследственото имущество. Съгласно чл. 349, ал. 2, изр. първо от ГПК, ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се уравнят с друг имот или с пари.
адвокат Сотиров | 16.09.2014, 19:05
(Отговор на въпроса на В. Н. от 15.08.2014 г.) Законът предвижда преди продажба на идеалната си част на трето лице да представите пред нотариуса писмени доказателства, че сте предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларирате писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение. Декларацията е по чл. 33 от Закона за собствеността - лесно ще намерите примерен образец в интернет. Нотариална заверка не се предвижда в закона, но на практика нотариусите много често изискват такава - може да се направи при всеки нотариус и няма ограничения в тази насока.
Екатерина Иванова | 20.08.2014, 14:13
Здравейте,съпругът ми и сестра му наследиха жилище след смъртта на родителите си.И ние и сестра му живеем извън страната.Ние имаме и друго жилище ,но сестраму няма такова и адрсната и регистрация е в наследеното жилище ,макар че преди да заминем в чужбина тя живееше при свекър си и свекърва си на село.Интересува ме има ли тя повече права при онаследяването ,и има ли нещо вярно в това че щом адресната регистрация и е там,тя онаследява жилището при положение ,че тя не е плащала никакви консумативи и данъци на апартамента.Благодаря Ви!
В. Н. | 15.08.2014, 14:48
Здравейте адвокат Сотиров.Да попитам нещо относно сделка със земеделска земя и по-специално за продажба на зем. земя.Притежавам парцел,който обаче има трима наследника.Желая да продам моята част,другите двама наследника не искат да продават.До колкото знам трябва всички наследници да са съгласни ,за да продам аз моята част.Това трябва да се декларира чрез специална декларация ли,че са съгласни.Тази декларация по специален образец ли е и ако да ,по кой член.От къде може да се вземе такава декларация и после къде да се отиде ,за да се завери. Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 21:24
При липса на разбирателство, делбата може да се извърши единствено по съдебен път. Съгласно чл. 348 от ГПК, когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан. В чл. 349 са уредени случаи на възлагане на неподеляемо жилище - от предоставената информация не може да се направи категоричен извод за приложимост на някоя от тези хипотези към конкретния случай.
Николов,Н | 06.04.2014, 15:23
Здравейте,притежавам ИЗЦЯЛО къща с нот.акт.Парцела (неделим) обаче е съсобствен по 1/2 част с брат ми,унаследен от баща ни.Искаме делба.Какъв е шанса ми да придобия целия парцел при липса на разбирателство? Разбира се срещу заплащане.Това е вила и двамата имаме жилища където живеем.
адвокат Сотиров | 18.01.2014, 14:53
Съгласно чл. 32 от Закона за собствеността: "Общата вещ се използува и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ."
С. | 30.11.2013, 17:41
Привет! Аз и брат ми сме собственици на 1/4 идеални части от къща.Къщата е на един етаж, има четири стаи, две по две преходни, един общ коридор, общо стълбище.Не сме правили делба на стаите с останалите съсобственици. Те желаят да продадат другите три стаи, т.е. 3/ 4 от къщата, но ние с брат ми не желаем да продаваме нашият дял, нямаме възможност да купим останалите части. Ако подпишем декларации, че сме съгласни останалите дялове да се продадат,маже ли новият собственик на тези 3/4 части да събори без наше съгласие цялата къща? И въобще какви права ще има той като собственик на по-голям дял и какви ние? Много ви моля за помощ и предварително ви благодаря.
адвокат Сотиров | 21.10.2013, 17:41
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗС: "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение." Ограничението на цитираната разпоредба не обхваща случаите на други сделки на разпореждане - например дарение и др.
С. А. | 21.10.2013, 17:08
Със сина ми сме равностойни наследници на етаж от къща.Може ли той да продава, заменя или дарява неговата идеална част без моито знание и разрешение?Етажа е практически неделим на две жилища.
адвокат Сотиров | 03.04.2013, 13:30
Не виждам пречка за това, най-малкото защото резултатът би могъл лесно да се постигне и ако само един от съсобствениците закупи идеалната част, а след това я прехвърли частично на другите съсобственици съгласно вътрешните им уговорки. Според мен, следва волята на съсобствениците по повод на полученото предложение да бъде доведена до знанието на съсобственика, желаещ да продаде своята част, по категоричен и лесно доказеум начин.
Дора Чавдарова | 03.04.2013, 12:25
Здравейте, Моля да ми отговорите как стоят нещата,ако един от съсобствениците на 1/6 имот иска да продада своята иделна част. Той има предложение от външен човек да изкупи дела,и някои от съсобствениците са отказали да изкупят посоченият дял на исканата цена. Може ли няколко от останалите съсобствениците да закупят заедно тази 1/6 идеална част на исканата цена. Ако собственика ,който иска да продаде дела си е изпратил писма за отказ на останалите собственици по отделно като е цитирана цялата сума на сделката,как трябва да постъпят съсобствениците,които желаят да закупат този дял задно със сответната пропорционална сума.
адвокат Сотиров | 28.02.2013, 20:24
Доколкото разбирам, на Вас е предложено надлежно да купите имота на същата цена, на която впоследствие същият е продаден на третото лице, като Вие сте отказали - ако това е така, то не считам, че има реална възможност за разваляне на договора. Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗС: "Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата."
П.Стоянова | 28.02.2013, 9:21
какво може да се направи ако другите съсобственици са продали 1/3 от идеалните си части на трето лице а нас не ни удовлетворява цената която ни предлагат.Може ли да се развали договора за продажба и какъв е срока за подаване на иск.Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 29.01.2013, 18:42
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗС: "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение." Ограничението на цитираната разпоредба не обхваща случаите на други сделки на разпореждане - например дарение и др.
Д. Й. | 29.01.2013, 13:05
Здравейте, моят въпрос е : аз, сестра ми братовчедка ми(живее в .......) сме наследници на магазин в който всички имаме идеални части- аз 25%, сестра ми 25% и братовчедка ни-50%. Аз искам да продам моята идеална част, предложих им на тях да ми я изкупят, но те отказаха поради финансови проблеми . въпреки отказа си , не ми подписват декларация по чл.33 и продължават да се извъртат с цел протакане на време , а аз нямам такова излишно. какво е необходимо да направя за да мога да продам идеалната си част без те да ме бавят повече(3месеца).мога ли да продам дяла си като подпиша аз декларация пред нотариус ,че съм им предложил на тях първо , но те са отказали..?!благодаря предварително
адвокат Сотиров | 22.01.2013, 19:14
Ако въпросът Ви е дали принципно е възможно да се продадат идеални части, то отговорът ми е "Да". Следвало е да се съобрази разпоредбата на чл. 33 от Закона за собствеността - aко декларацията по чл. 33 от ЗС е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Възможно е и да са "заобиколили" ограничението на чл. 33 от ЗС, но за това не давате информация.
Пенка Петкова | 22.01.2013, 15:43
С брат ми сме наследници на двор с малка къща на село,останала от майка ни.И двамата имаме по 1/2 идеална част,но не сме правили делба мито доброволно,нито по съдебен ред.В лоши отношения сме и не контактуваме изобщо.Преди няколко месеца дъщеря му ми писа на скайпа че са намерили купувач на тяхната идеална част,и ако съм съгласен да продам и моята,защото човека искал целия имот.Не отговорих нищо.И сега тяхна близка ме търси ,за да ми каже,че са си продали тяхната част,и пак със същия въпрос аз дали ще продам моята.Живея в чужбина и практически е невъзможно да ми изпратят нотариална покана за делба и не съм уведомен по никакъв начин за тази продажба.Въпроса ми е възможно ли е да го продадат така без да е имало делба,и без да знаят коя част е тяхна и коя моя,и ако не е то какво трябва да направя аз от тук нататък?
адвокат Сотиров | 09.01.2013, 21:06
Зависи от това дали дворът е обща част - този въпрос е спорен, но преобладаващо се приема, че това е така (все пак, следва да се държи сметка и за волята на собствениците за всеки конкретен случай). Ако дворът е обща част, то отговорът на въпроса Ви според мен е "Не".
Кристиян | 08.01.2013, 19:02
Здравейте, Бихте ли ми отговорили на следния въпрос: мога ли да продам апартамент без идеалните части от двора на ж.к., представляващи 1.5 квадрата Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 02.11.2012, 21:08
В случай, че не успеете да постигнете споразумение, ще следва да започнете процедура по съдебна делба на съсобствената вещ. Приемам, че апартаментът е неподеляем, в който случай ще следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 349 от ГПК "Възлагане на неподеляемо жилище" и чл. 348 от ГПК "Изнасяне на публична продан" - за повече информация бихте могли да се запознете с тях в интернет.
Ани | 02.11.2012, 13:31
Искам да попитам как трябва да постъпя.Моята майка ми прехвърли нейната част от апартамента другата половина е собственост на мъжа с който живее. Ясно е, че няма как да го ползваме и двамата собственика. Мога ли да го накарам да я продадем или да му изплатя неговия дял и да ми я прехвърли ако той няма интерес и не стигнем да споразумение? Как трябва да постъпя? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 18.10.2012, 19:17
Завеждане на дело по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността за разпределяне на ползването на поземления имот, в хода на което се назначава съдебно-техническа експертиза.
Надежда Иванова | 17.10.2012, 13:15
Здравейте!Живеем на 1 етаж от двуетажна къща/с отделен вход/, който е дарен на съпруга ми от баща му/дарението е вписано и притежаваме нотариален акт/, заедно с 1/2 идеална част от двора/305 кв.м./. Другат 1/2 е собственост на брата на съпруга ми/ придобита по същия начин/, с когото не сме в добри отношения. Интересува ме, възможно ли е някакво разпределение на ползването на идеалните части, които притежават съпруга ми и брат му? Както и към кого трябва да се обърнем - към адвокат или към геодезист? Реална делба на двора мисля, че не е възможна ,тъй като лицето към улицата е около 12м. Предварително благодаря за отговора Ви!
адвокат Сотиров | 30.09.2012, 19:20
Съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността: "Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение."
Румяна | 28.09.2012, 22:03
Здравейте искам да Ви попитам допълнителен въпрос относно първоначалната тема за прехвърляне към трети лица. Казахте, че спрямо чл. 33 съсобствениците трябва да подпишат декларация, че отказват покупката на имота. Въпросът ми е какво се случва, ако откажат да дадат този подпис? Имат ли право след като са отказали да изкупят имота ти, все пак да не подпишат декларацията или са длъжни да дадат съгласието си? И възможно ли е в такъв случай да се предприемат други действия, или покупко - продажбата не може да протече без тяхното съгласие? Благодаря
адвокат Сотиров | 06.09.2012, 19:11
Приложното поле на правилото на чл. 33 от ЗС е само при продажба на трето лице - несъсобственик. Съсобственикът може да реши свободно на кого от съсобствениците да продаде дела си, без да е длъжен да го предложи на всички, съразмерно с дяловете им.
simona stojanova | 06.09.2012, 17:53
moje li sasobstvenik da prodade na dryg ot sasobstvenicite idealnata si 4ast bez da yvedomi ipredloji na ostanalite da ja zakypjat?
адвокат Сотиров | 22.08.2012, 16:12
В съдебната практика се приема преобладаващо, че двумесечният срок започва да тече от реалното узнаване за продажбата от страна на съсобственика.
А. Х. | 22.08.2012, 15:20
Здравейте. Бих искал да попитам какво мога да предприема за изкупуване на идеалните части от двор, продадени от съсобственика без да бъда уведомен и без да съм подписвал декларация, че отказвам да ги закупя, след двумесечния срок за предявяване на иск посочен в чл.33, ал.2 по закона за съсобственост? Т.е. изтървайки срока поради причина, че не съм уведомен и съм научил по-късно от два месеца от датата на продажба за вкарването на нов съсобственик, има ли какво да направя за възстановяване или изкупуване на въпросните идеални части при неистинност на декларацията за съгласие?
адвокат Сотиров | 05.08.2012, 19:26
Необходимо е да изследвате внимателно всяко едно обстоятелство, което е от значение за основателността на исковете. Запознайте се внимателно с текстовете на цитираните разпоредби, както и със съдебна практика по сходни случаи (бихте могли да намерите много решения в интернет). Съветът ми е да се обърнете към адвокат за професионално съдействие, тъй като сам ще се справите много трудно - в рубриката "Безплатна онлайн консултация" няма възможност да се отговори конкретно и изчерпателно, тъй като е необходимо да се прегледат всички документи по казуса, а и същата не е предназначена за даване на правни съвети.
S.t. | 05.08.2012, 18:33
Здравейте,имам следния казус:през 2008г.закупих имот от лице което според удотоверение за наследници бе самостоятелен собственик на недвижим имот.Всъщност имота е бил на дъщеря му но тя е починала през 1987г.от там остава в наследство на бащата мой продавач и на съпругата му и майка.Съпругата е починала 2004г. и единствен наследник се явява съпруга по официално удост.за наследници.Съпруга ми продаде имота 2008г. И сега 2012г.почина и той.През месец юли бях изненадан от искова молба с основание чл.108 ЗС, чл.33 ал.2 от ЗС и чл.76 от ЗС от лице лигитимиращо се като еднокръвна сестра на починалата съпруга претендираща изкупуване.Същата твърди че сега е разрала за продажбата и ще го доказва съсъ свидетели.Моля кажете какво да правя
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 13:56
Въпросът Ви е зададен доста неясно: кой е закупил другата половина; за кои съседи става въпрос - на застроения имот или имате предвид новите съсобственици; поземленият имот имали обособени по някакъв начин части за реално ползване; за оспорване на какво основание имате предвид? Извън това, ако се интересувате от чл. 33 от Закона за собствеността, бихте могли да прочетете публикуваното на тази страница.
A. A. | 02.08.2012, 15:21
съсобственик съм на 1/2 идеална част от застроен имот.Преди известно време беше закупена другата половина. Съседите ми се оказаха много неразбрани хора.Мога ли да оспоря тази покупка?
адвокат Сотиров | 25.06.2012, 14:24
Отговор на въпросите си ще намерите при внимателен прочит на Закона за етажната собственост и Закона за собствеността - обръщам Ви внимание на следните две разпоредби на ЗУЕС: "Чл. 2. (1) Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти."; "Чл. 3. За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността."
Х. Х. | 24.06.2012, 19:26
Моля за Вашият коментр по следния казус:
На кой закон е подчинено организирането на управлението на Жилищен Комплекс от затворен тип в който има еднофамилни самостоятелни къщи с общи идеални част – на Закона за Собственоста или на ЗУЕС. Има ли в този случай „хоризонтална етажна собственост”, която да задължава съсобствениците в Жилищен Комплекс от затворен тип в който има само еднофамилни самостоятелни къщи да организират управление на Комплекса в съответствие с ЗУЕС и да приемат предложения ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (Образец по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС) или могат да отганизират Управлението на общите части на Комплекса по изискванията на Закона за Собственоста.
адвокат Сотиров | 22.06.2012, 19:45
Необходим Ви е нотариус, който ще изповяда сделката. Извън това, възможно е да се намерят и допълнителни опции, но е важно да се анализира конкретиката по случая, вкл. за какви цели ще се сключи покупко-продажбата, доверие между страните и др.
елка | 22.06.2012, 10:35
Съсобственост по наследство на земеделски имот- нива. Част от съсобствениците са в чужбина с неизвестен адрес. Искам да продам идеалната си част, но нямам адрес на който да ги поканя за изкупуване. Нямам пари за съдебна делба. Какво да направя в случая? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 25.01.2012, 18:48
Ако прехвърлянето е станало с покупко-продажба, то същото е незаконно. Отсъствието обаче на която и да е от алтернативно предвидените в чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността предпоставки не прави договора за продажба нищожен - интересите Ви като съсобственик са защитени с възможността по чл. 33, ал. 2 от ЗС (следва да се заведе съдебен иск за изкупуване на идеалните части).
С. | 25.01.2012, 17:19
Здравейте,имам имот на мое име,съсобственика ми е прехварлил неговите идеални части без да ме предупреди по какъвто и дае начин,аз разбрах за това от агенсиятя по вписване,искам да попитам законнолие и какво мога да направя сега.Благодаря Ви!
адвокат Сотиров | 07.01.2012, 17:35
Въпросът е зададен по доста неясен начин. "Хоризонталната етажна собственост" не е идентична с етажната собственост по смисъла на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). В практиката си ВКС многократно е приемал, че когато в един съсобствен парцел съществуват две или повече сгради, принадлежащи на отделни съсобственици на парцела (т. нар. "хоризонтална етажна собственост"), разпоредбите на чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС) не намират приложение, ако един от съсобствениците желае да продаде своята сграда заедно със съответната идеална част от мястото. Няма никаква законова пречка да ползвате своите построики, за което не е необходимо съгласието на другия съсобственик на парцела.
Д. Д. | 02.01.2012, 15:31
Имам няколко въпроса свързани с съсобствен поземлен имот. 1.Съсобственик съм на поземлен имот-застроена и незастроена част. Преди девет години разделихме имота, като определихме квотите на идеалните части и коя от застроените части е за мен и коя за съсобственичката ми. Разделянето на два поземлени имота тогава не бе възможно, поради малкото лица.В текста на договора за доброволна делба е записано че ние сме изключителни собственици на съответните застроени обекти. Какво означава това? Каква е разликата между ползвател и изключителен собственик". 2. Преди няколко месеца съсобственичката ми продаде целия си дял-идеална и застроена част на непознато за мен лице. Обяснението че в случая не е приложен чл. 33 от ЗС е, че в случая се касае за "хоризонтална етажна собственост" при която чл.33 от ЗС не е в сила. В никакъв закон няма изрични определения нито що е "етажна собственост", още повече "хоризонтална етажна собственост". Според юристи тези термини се подразбирали. Но това не е така. Нима къща с два обекта на двама собственици е етажна собственост? Има също и термин "режим на етажна собственост" но той отново не е дефиниран. Защото съгл. чл.3 от ЗУЕС ако самостоятелните обекти са до три, за тях важат разпоредбите на ЗС. В моя случай обектите са два. Защо тогава се считат за етажна собственост? 3. Моя дял от застроената част представляват полуразрушени постройки, които реално не могат да се ползват. Какво мога данаправя с тях за да мога да ги ползвам, без да искам съгласието на съсобственика, при условие че съм ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот, моля посетете Недвижими имоти.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор