Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Дружествено право » Закриване на фирми

Прекратяване, закриване и заличаване на фирми

Използването на "закриване на фирма" като терминология е придобило широка популярност - законът обаче говори за прекратяване, ликвидация и заличаване на търговци (търговски дружества). Със заличаването на фирмата от Търговския регистър същата престава да съществува като правен субект. Преди момента на заличаване, за фирмата (ЕТ, СД, ЕООД, ООД, АД) продължават да важат редица задължения, независимо от факта, че дейността на фирмата може да е спряна и същата в действителност да не функционира в стопанския живот - пример за такива задължения са подаването на данъчни декларации, обявяването на годишни финасови очети и т.н.

Прекратяване, ликвидация, заличаване - кратка информация

Всяка фирма (търговско дружество) може да бъде прекратена въз основа на някое от посочените в Търговския закон (ТЗ) основания. Прекратяването е свързано с прекратяване на търговската дейност на фирмата, т.е. тя не сключва нови договори и не генерира нови приходи и разходи.

Прекратяването на търговското дружество е необходима предпоставка за откриване на производството по ликвидация, която цели да бъде осребрено цялото имущество на фирмата, да бъдат довършени всички действащи договори, да се съберат всички възможни събираеми вземания, да бъдат удовлетворени всички кредитори на дружеството, а евентуалният остатък от имуществото да бъде разпределен между съдружниците / акционерите. Минималната продължителност на ликвидацията е 6 (шест) месеца. Заличаването на едноличните търговци не се предхожда от процедура по ликвидация.

Едва след извършването на действията по ликвидацията ликвидаторът може да поиска заличаването на фирмата от Търговския регистър.

Процедурите по прекратяване и ликвидация включват и задължения на ликвидаторите за обявяване в Търговския регистър на покана до кредиторите на прекратеното дружество (фирмата в ликвидация) и предаването на разплащателните ведомости в Националния осигурителен институт (НОИ). Към заявлението за регистрация на прекратяването (Б6) следва да се представи и удостоверение за уведомяване на НАП по чл. 77 от ДОПК. За повече информация относно процедурите по прекратяване, ликвидация и заличаване на дружеството (закриването на фирмата), моля използвайте линковете в сивото поле в дясно на страницата.

Като цяло, процедурите по закриване на фирма са сложни - при тях е необходима съвместна работа между управителните органи на фирмата, адвокат(и), счетоводител(и) и др. специалисти. Като адвокат, практикуващ в областта на дружественото и корпоративното право, имам богат опит в правното обслужване на процедурите по прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества. В практиката си съм имал различни случаи свързани с прекратяването на еднолични търговци (ЕТ), (еднолични) дружества с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерни дружества (АД) и др.

Услугата по закриване на фирми включва:

  • Изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документите по прекратяване на фирмата
  • Попълване и внасяне в НАП на уведомление по чл. 77 от ДОПК
  • Изготвяне на покана до кредиторите на фирмата и внасянето й в ТР за обявяване
  • Съвместна работа със счетоводителите/ликвидаторите на фирмата и оказване на текущо правно съдействие и консултации при провеждането на ликвидацията
  • Изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документите по заличаване на фирмата
  • Изваждане на удостоверение от Търговския регистър за извършеното заличаване

Цени, такси и друга информация

Възнаграждението ми за тук представените услуги е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Държавните такси за провеждане на процедурите по прекратяване, ликвидация и заличаване на търговците не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента.

Разполагайки с универсален електронен подпис, като адвокат имам възможността да предлагам на своите клиенти вписването и обявянето на обстоятелства и актове за техните фирми в Търговския регистър да бъде извършено по електронен път, като по този начин се спестяват около 50 % от размера на дължимите държавни такси, определени с Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. При необходимост съвместната ни работа по прекратяването на Вашата фирма може да се реализира и изцяло дистанционно!

За повече информация относно правните ми услуги по закриване на фирми, моля свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Прекратяване, закриване и заличаване на фирми, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Прекратяване, закриване и заличаване на фирми, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор