Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Бюлетин 1 / 02.2012 г.

Информационен Бюлетин - Февруари 2012 г.

Справки-декларации по ДДС по електронен път
Съгласно последните изменения на Закона за данъка върху добавената стойност, от началото на 2012 г. месечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет - това гласи новата ал. 12 на чл. 125 от ЗДДС. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност можете да се запознаете на следния адрес: http://parliament.bg/bg/laws/ID/13715

Регистриран достъп до Търговския регистър
В края на 2011 г. Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за търговския регистър, съгласно който изменението на чл. 11 от Закона за търговския регистър, отнасящо се до въвеждането на регистриран достъп до Търговския регистър, се отлага с 1 година и ще влезе в сила от 01.01.2013 г. С пълния текст на Закона за допълнение на Закона за търговския регистър можете да се запознаете на следния адрес: http://parliament.bg/bg/laws/ID/13779
Свързани статии: Лични данни в ТР

Увеличение на пенсионната възраст
Минималната възраст за пенсиониране се увеличава с 4 месеца и за мъжете, и за жените от всички категории труд. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. се изменя чл. 68, ал. 1, изр. второ по следния начин: "От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете." С пълния текст на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. можете да се запознаете на следния адрес: http://parliament.bg/bg/laws/ID/13722
Свързани статии: Обжалване на пенсия

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък
Срокът за подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2011 г. е до 02.04.2012 г. (31.03.2012 г. e неработен ден). Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1 % отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 2 април 2012 г. От НАП напомнят, че годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2011 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. Повече информация можете да намерите на следния адрес: http://nap.bg/news?id=1531

Наказателна отговорност за работодатели
Народното събрание прие на първо четене Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, съгласно който се предвижда наказателна отговорност на лица (работодатели), които: а) наемат на работа пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци; б) наемат на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който знаят, че е пострадал от трафик на хора; в) наемат на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18 – годишна възраст; г) системно наемат на работа незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци; д) наемат на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица. С новия чл. 227 от НК се въвеждат изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. С пълния текст на Законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс можете да се запознаете на следния адрес: http://parliament.bg/bg/bills/ID/13771

Нови електронни услуги на НОИ
С нови четири варианта на справки през интернет е обогатен списъкът от електронни услуги на Националния осигурителен институт: а) две нови справки - за издадени разпореждания и актуално състояние на регистрацията като безработен с право на обезщетение от НОИ и за изплатени парични обезщетения за безработица; б) облекчен достъп до обединения осигурителен архив на НОИ - чрез него вече може да се прави онлайн справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни ведомости; в) възможност за работодателите и самоосигуряващите се да получават по интернет информация за подадените от тях декларации за социално осигуряване; г) улеснен достъп на работодателите и самоосигуряващите се до справките за съответствие между декларираните и внесените от тях осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване. Услугите са достъпни в рубриките "Е-услуги" и "Справки" на сайта на НОИ. Повече информация можете да намерите на следния адрес: http://noi.bg

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 07.05.2012, 22:52
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО е до 02.04.2012 г. Принципно, подлежите на санкция независимо, че забавянето не е голямо. Това обаче ще следва да се вземе предвид при евентуалното налагане на имуществени санкции. Важното е, че сте подали годишните си данъчни декларации - във връзка с това няма какво повече да направите; при евентуални санкции имате много добри шансове да обжалвате успешно наказателните постановления (в тази връзка би било добре и ако депресивното състояние на счетоводителката е установено по надлежен начин от медицинските органи). Винаги бихте могли да съдите счетоводителката си за евентуално претърпените вреди; препоръчително е да сключите договор с нея ако възнамерявате да продължите съвместната работа.
А. А. | 07.05.2012, 21:57
Поради депресивно състояние на счетоводителката с която нямаме никакъв договор имаме подадени на 3май данъчни год декларации .Потърпевшите сме 10 фирми.Подлежим ли на санкции за просрочване с един ден и каква мярка можем да вземем предварително преди да са ни съставени актовете?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със съдържанието на Информационен Бюлетин - Февруари 2012 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация Ако желаете да се абонирате за информационния бюлетин на sotirov.info, моля използвайте уеб формата по-долу.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор