Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Прокурист при майчинство

Обезщетение за майчинство, назначаване на прокурист на ЕТ

Въпрос (зададен от Т. А. на 30.10.2011 г.):

Здравейте,имам проблем,за който се надявам,че може да ми помогнете.Аз съм ЕТ ,преди 3години и 3м родих и излязох в отпуск за бременност и раждане,който за 2008 беше 315 дни.Според счетоводителите ,който познавам прокурист трябва да назнача след изтичането на болничен за бременност и раждане315 дни.С цел да избегна назначаването на прокурист се върнах на работа след 315 дни.Сега от НАП ми искат договор за прокурист, след изтичането на болничния 135 дни а не както е 315.Консултирах се със счетоводители включително и по форумите и разбирам че това е масова практика и всички ми отговарят, че прокурист се търси след 315 дни.Моля ви само за съвет как да постъпя да обжалвам ли или трябва да плащам за периода осигуровки и майчинство,което не е малка сума.Никъде в законите не пише точно след кой ден да назнача прокурист.Предварително благодаря
Забравих да пиша ,че става въпрос за магазин.При излизане в болничния,назначих човек и при връщането ми на работа го съкратих.

Отговор:

Считам, че във Вашия случай позицията на компетентните органи не е правилна.

Съгласно чл. 50 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) "Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането."

През годините срокът е бил 135 дни (до 2007 г.), а след това и 315 дни (до 2009 г.). По същия начин се е променял и размерът на полагащия се отпуск по Кодекса на труда (КТ). Вие сте родили 2008 г. и действително е следвало да получавате обезщетение за бременност и раждане за срок до 315, а не 135 дни. Нещо повече, съгласно § 22к. от КСО, майките, за които срокът на обезщетението по чл. 50 не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.

Горното се подкрепя и от указанията на НОИ, които действително (както са Ви информирали счетоводителите) предвиждат назначаването на прокурист едва след изтичането на горепосочените срокове.

За пълнота, следва да се има предвид, че указанията на НОИ (по отношение изискването за назначаване на прокурист) не се възприемат от преобладаващата съдебна практика, дори и за срока за изплащане на обезщетения за отглеждане на малко дете. Съображеният за това са следните: едноличните търговци (ЕТ) като самоосигуряващи се лица не ползват отпуските по КТ. Прекъсването на трудовата дейност е основна предпоставка за правото на едноличния търговец на обезщетение за отглеждане на малко дете. Същественият въпрос е как едноличният търговец следва да установи това прекъсване на търговската си дейност. В КСО не се съдържа отговор на този въпрос, а според чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина прекъсването на трудовата дейност се установява с писмена декларация по образец. В действащото (в позитивното) българско право липсва закон, който да задължава едноличният търговец, прекъсващ трудовата си дейност поради определено правно значимо събитие, да установява това обстоятелство с договор за прокура по Търговския закон.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 05.01.2014, 19:24
Необходимо е дъщеря ви да не упражнява трудова дейност, за която да се осигурява за общо заболяване и майчинство. При действащо ЕООД полагането на труд от страна на управителя е твърде вероятно - би могло да се назначи прокурист, да се назначи втори управител и др.
П. П. | 26.11.2013, 15:43
Здравейте , искам да направя следното запитване . Дъщеря ми ще излезе в болнични преди раждане на 26.12.2013 год. Работи на трудов договор , но има и действаща фирма ЕООД на която е управител . Необходимо ли е да бъде назначен прокурист или какво трябва да се направи за да не изгуби правата си от НОЙ след като роди ? Предварително благодаря за отговора !
адвокат Сотиров | 06.08.2013, 21:40
За да получавате пълния размер на обезщетението, е необходимо да не упражнявате трудова дейност, за която да се осигурявате за общо заболяване и майчинство. При действащо ЕООД полагането на труд от Ваша страна е твърде вероятно - възможностите обаче са повече от ЕТ: така например бихте могли да назначите и нов управител, а не само прокурист.
цвета | 09.07.2013, 20:16
Здравейте, изчетох много подробно всички публикации по темата по-горе. Искам само да попитам дали за самоосигуряващ се управител на ЕООД важи същото като за самоосигуряващ се управител на ЕТ, тоест, назначаване на прокурист се изисква след изтичане на 410те дни, в случай, че желая д аполучавам пълното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 г. Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 14.06.2013, 13:48
Съгласно чл. 114а, ал. 1 от КСО: "Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка."
Й. Николова | 14.06.2013, 11:29
Здравейте,получих Рьзпореждане от НОИ, че дължа 3000 лв./главница и лихви/ за неоснователно получени суми за отглеждане на дете до 2 год. възраст.В момента съм в болнични и са ми запорирали целия размер на болничния.Законно ли е това ката това е единствения доход, а аз си отглеждам сама детето.
адвокат Сотиров | 11.01.2013, 22:35
Изпълнителният директор на НАП издаде становище с изх. номер 24-33-144 от 15.10.2012 г. относно прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 3 / 01.2013 г.
адвокат Сотиров | 09.01.2013, 21:31
Съгласно чл. 52а от КСО: "Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск." Майката, регистрирана като едноличен търговец, не е наемен работник или служител, поради което фигурата на допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете за нея е неприложима. Майката, регистрирана като едноличен търговец, има право на обезщетение по чл.53 от КСО, когато е прекъснала търговската си дейност за да отгледа малкото си дете, докато то навърши 2-годишна възраст. Мнението ми е, че не е необходимо да назначавате прокурист.
Милена Алексиева | 09.01.2013, 9:28
ЩE ВИ БЪДА БЛАГОДАРНА ,АКО МИ ОТГОВОРИТЕ НА СЛЕДНИЯ ВЪПРОС:АЗ СЪМ СОБСТВЕНИК НА ЕТ В ,КОЕТО СЪМ И ЕДИНСТВЕН РАБОТНИК ,НО СЛЕД КАТО РОДИХ НА 19.04.2012г.ОТГЛЕЖДАМ ДЕТЕТО СИ И ПОЛЗВАМ ТЕЗИ 410 ДНИ .ВЪПРОСЪТ МИ Е СЛЕДНИЯ ИМАМ ЛИ ПРАВО НА ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ЕДНА ДО ДВЕ ГОДИНИ ,ЗАЩОТО НЕ ЖЕЛАЯ ДА НАЗНАЧАВАМ ПРОКУРИСТ И ФИРМАТА НЯМА ДА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В ПЕРИОДА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО ДО ДВЕ ГОДИНКИ НА ДЕТЕТО.
адвокат Сотиров | 05.01.2013, 12:10
Съгласно чл. 115, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване: "Вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват с изтичане на петгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася. С изтичане на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността."
Иванова | 05.01.2013, 0:47
Здравейте! М.09.2012г. е съставен акт от НОИ за връщане на неправомерно получено майчинство за период от м.01.2007г. до м.11.2007г.Моля да ми отговорите, кога изтича давностния срок за погасяване на вземането от НОИ ? Благодаля предварително!
адвокат Сотиров | 15.12.2012, 11:45
Дали е необходимо да назначавате прокурист, е отговаряно не веднъж на тази страница по повод на други въпроси - бихте могли да ги прегледате за повече информация. Относно отпуска по трудовия договор - считам, че са за целите на обезщетението е важно да не осъществявате реално трудова дейност (подлежаща на осигуряване дейност), а не по кое правоотношение ще ползвате отпуск. Това отговаря и на следващия Ви въпрос за свободната професия, доколкото изобщо го разбирам правилно, защото е зададен твърде общо (изгоден за какво?). С оглед на написаното: "ми се иска да получа компетентен отговор, в който да съм сигурна", моля да имате предвид, че това не би могло да стане в рубриката "Безплатна онлайн консултация" - за повече информация, моля запознайте се с Условията за ползване на сайта.
Стефчова | 14.12.2012, 12:04
Здравейте! Преди да задам въпросът си искам да кажа, че изчетох всичко по-горе, но въпреки това ми се иска да получа компетентен отговор, в който да съм сигурна. Осигурявам се като собственик на ЕТ и отделно от това работя на трудов договор. Излязох в болничен по време на бременността си на 22.04.2012 г. до края на бременността. Болничния за бременност и раждане започна на 16.08.2012 г., 45 дни преди раждането. Последния ми болничен е до 29.11.2012 г. и от там насетне трябва да изляза в отпуск по майчинство до 31.08.2013 г. Въпросът ми е трябва ли да назначавам прокурсист в ЕТ-то и от кога следва да се направи това? Доколкото разбирам, прокурист се назначава след изтичането на срока от 410 календарни дни, това ще рече за отглеждането на детето през втората година. И възможно ли е да ползвам отпуск за отглеждане на дете от 1 до 2г. по трудовия си договор, а по ЕТ-то да не го използвам? Имам и още един въпрос - моята дейност би могла да се осъществява и като регистрирана свободна професия, така че кой вариант ще ми е по-изгоден - да прекратя дейността на ЕТ-то и да мина на вариант свободна професия или назначаване на прокурист? Много ще съм благодарна да получа вашия компетентен отговор! Поздрави!
адвокат Сотиров | 26.07.2012, 22:07
Считам, че практиката на НОИ да изискват назначаването на прокурист не е съобразена със закона - повече информация бихте могли да прочетете в другите отговори на тази страница. Ако не назначите прокурист и поради това Ви откажат изплащането на обезщетения, винаги бихте могли да обжалвате и да търсите правата си по съдебен ред.
P. | 24.07.2012, 18:27
az sam registrirana kato ET ot 1septemvri trqbva da izlqza v bolni4ni 45 predi ragdane.s4etovoditelkata mi kaza 4e trqbva da nazna4a prokurist na firmata.v momenta imam rabotnik nazna4en na 8 4asa.kogato otidoh v noi da popitam dali e vqrno tam mi otgovoriha 4a ako ne nazna4a prokurist ot 1 septemvri nqma da mi davat mai4insvo nito bolni4ni.kakvo da pravq i kam kogo da se obarna za konsultaciq.
адвокат Сотиров | 19.07.2012, 18:37
Моля, изчетете всичко написано на тази страница - вярвам, че ще намерите отговор на въпросите си. За правно съдействие бихте могли да се свържете с мен по някой от указаните на сайта начини.
Светлана Арнаудова | 19.07.2012, 18:05
Здравейте, Управител съм в ЕООД(с дог, за управление и единствен служител),и излезнах в болничен в четвъртия месец от бремеността си. Счетеводителката ми не ме предупреди, че трябва да назнача прокурист, а междувременно съм издала няколко ф-ри и касови бонове. Сега трябва да върна всички изплатени болнични. Въпросите са ми: мога ли да обжалвам, така че де не връщам цялата сума, а само за дните в които има издавана ф-ра и/или бон. И сега 2мес. след като родих прокурист ли трябва да наема или може и търговски представител. Благодаря!
адвокат Сотиров | 06.07.2012, 20:34
Считам, че не е необходимо да назначавате прокурист.
Веселина Драганова | 06.07.2012, 12:28
Здравейте,надявам се вие да можете да ми помогнете. Работих на трудов договор и едновременно с това имам действащо ЕТ,на което съм управител.На 19,06,2012 детето ми навърши 1година.Необходимо ли е да назнача друг управител на фирмата,от коя дата,може ли да бъде настоящ служител на фирмата(имам назначени продавач консултанти)или трябва да бъде външен човек,какъв е реда за назначение,кои инстанций трябва да посетя? Искам само да уточня,че от ЕТ не получавах болнични и майчинство за първата година,защото според НОИ съм с непризнати осигурителни права. Благодаря предварително за отговора
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 16:24
Съгласно чл. 114, ал. 4 от КСО: "Дължимите суми по разпореждания, които не са погасени доброволно в срока по ал. 3, подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен в случаите, когато могат да бъдат прихванати от изискуеми вземания на осигурения от държавното обществено осигуряване. Прихващането се извършва с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението." Ако прихващането е от получавана от лицето пенсия или краткосрочно обезщетение - за временна неработоспособност, за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете, размерът на удръжката се определя съгласно разпоредбата на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс.
A.Иванова | 16.05.2012, 17:00
Здравейте,въпросът ми е дали РУСО има право да ми спре/удържи/изплащането на парично обезщетение при болест като мотивът е че имам издадено разпореждане за неправомерно надвзето майчинство ,и ако има такова право ,цялата сума ли се удържа след като в случая нямам никакъв друг доход за месеца./с какво да живея и се лекувам/Предврително благодаря за отговора.
адвокат Сотиров | 27.02.2012, 14:17
Въпросът е интересен, защото се засягат понятия като трудова и търговска дейност и съпоставянето им в контекста на трудово-осигурителното право. Считам, че назначаването на лице на трудов договор (без значение какъв) преди изтичането на периода от 410 дни не би следвало да е проблем с оглед на получаването на полагащото Ви се парично обезщетение за майчинство. Аргументи за това черпя от тълкуването на следната извадка от цитираното на тази страница Писмо на НОИ по този въпрос, а именно: "Ако майката - едноличен търговец, не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата не е преустановила дейност, парично обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща при условие, че предприятието се управлява и представлява от друго лице - прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението на фирмата и няма право на парично обезщетение по чл. 53 от КСО."
Д. Т. | 26.02.2012, 12:46
Аз съм ЕТ - имам малък хранителен магазин.В момента съм в майчинство.Откакто излезнах в майчинство назначих на трудов договор работник-на 4 часа.Но след това счетоводителят ми каза, че след навършване на 3 мес.на детето(след изтичането на въпросните 135 дни)трябва или да преустановя всякаква дейност или да назнача прокурист, за да не ми спрат майчинството. Тогава аз прекратих трудовия договор на работника и преустанових дейност със съответното деклариране на това обстоятелство.Сега разбирам че за този период от 410 дни не се изисква назначаването на прокурист. В такъв случай мога ли да назнача някого на трудов договор да работи в магазина до навършването на 1год. на детето? Ако може-има ли значение дали ще е на 4 или на 8ч. и как ще се осигурява? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 22.02.2012, 10:45
Спорно е доколко е възможно да сключите трудов договор с управителя (и то "на 4 часа"), но практиката го допуска. В случая е важно дали съпругът Ви като управител е бил вписан в Търговския регистър на Ваше място - ако това е така, то считам, че нямате основания за притеснения (разбира се, следва да се държи сметка и за датата на вписване спрямо датата на Вашето майчинство).
Г. П. | 21.02.2012, 20:35
Здравейте, Аз съм собственик на ЕООД. на 29.05.2010 излезнах майчинство.направих пулномощно на супругът ми. по-кусно го назначихме на 4 часа като управител. утре ме викат в НАП да давам обяснение за назначените на 4 часа и разбрах, че е трябвало да назнача прокурист, а не управител. какво произлиза от това??? и има ли спасение??? благодаря!!!
адвокат Сотиров | 12.02.2012, 14:56
Считам, че отношенията Ви със заместника не би следвало да оказват влияние на получаването на паричното обезщетение, доколкото разбира се отговаряте на всички условия, вкл. да сте преустановили трудова дейност. Отношенията със заместника Ви се уреждат съгласно чл. 13, ал. 5 от Закона за лечебните заведения по следния начин: "редът за заместването се уреждат в договора за оказване на медицинска помощ със съответната районна здравноосигурителна каса". За повече информация относно финансово-счетоводната отчетност следва да се обърнете към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и счетоводител.
ИВАНОВА | 12.02.2012, 11:26
Благодаря за отговора !Но възниква друг въпрос -лекарският кабинет ще работи през периода на болничните и медицинската дейност ще се осъществява от лекар посочен като заместник в договора ми с НЗОК и назначена по трудов договор от мен мед. сестра която продължава дейността си в кабинета .Със заместника нямам трудово правни отношения ,защото такива не се изискват от НЗОК.За периода 135 дни /410 дни кой ще подписва документите по финансово отчетната дейност без назначаване на прокурист и на какво основание ?
адвокат Сотиров | 11.02.2012, 19:18
Съгласно Писмо на НОИ № 94K-1305-1 от 10.09.2008 г. относно условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка - едноличен търговец (ЕТ) и предвид чл. 50, ал. 1 на актуалната към момента редакция на Кодекса за социално осигуряване (КСО), за периода на бременност и раждане (410 дни, от които 45 дни преди раждането) на осигурената за общо заболяване и майчинство майка се изплаща парично обезщетение, без за този период да се изисква управлението на едноличния търговец (ЕТ) да се възлага на прокурист.
ИВАНОВА | 11.02.2012, 17:02
Здравейте !.Аз съм собственик на ЕТ -медицинска практика за доболнична медицинска помощ ,работя по договор с НЗОК . От 30.01.2012г. съм в отпуск по бременост и раждане - 45 дни . Следва ли да назнача прокурист за управител на фирмата за периода от 135 дни /410дни или такъв се назначава след тези периоди ?
адвокат Сотиров | 18.01.2012, 11:43
Съображенията Ви относно необходимостта от назначаване на прокурист са правилни - за повече информация бихте могли да прочетете и другите отговори от тази страница. Ако считате, че незаконосъобразно изискват от Вас връщането на полученото майчинство, то следва да оспорите претенцията на НОИ. Следва да се изяснят и всички факти около казуса Ви, тъй като говорите за четири месеца на дейност, но без да посочвате година, а и не давате информация относно това дали са подавани надлежно и редовно декларации и др. документи във връзка с осигуряването и обезщетенията Ви.
М. | 18.01.2012, 11:05
Здравейте! Пише ви майка собственик на ЕТ.Получих писмо от НОИ, според което трябва да им върна сумата от цялото майчинство за отглеждане на дете до две години.Моят въпрос е следният:
След като от 2009г. се приема 410 дни за период без прокурист, защо от НОИ не го приемат? Също така, моята фирма работи проследено назад в годините само четири месеца за париода 01.06. до 30.09. през другото време не упражнявам дейност.Всички докуманти са подписани от моята счетоводителка, която има пълномощно и електронен подпис.Само да уточня, че синът ми е роден на 13.09.2009г.Благодеря ви предварително.
адвокат Сотиров | 27.12.2011, 14:56
Действително, съгласно практиката на НОИ в такива случаи следва да се назначи прокурист (за периода на бременност и раждане не се изисква управлението на едноличния търговец да се възлага на прокурист). В този смисъл е и Писмо на НОИ № 94K-1305-1 от 10.09.2008 г. относно условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка - едноличен търговец (писмото е публикувано в интернет). Прокурист се назначава от едноличния собственик, което следва и да се впише в Търговския регистър със Заявление по образец Б1. Относно мнението ми по законосъобразността на тази практика на НОИ, можете да прочетете в отговора на въпроса по-горе.
С. К. | 26.12.2011, 23:19
Здравейте.Имам магазин и фирмата е на мое име ЕТ.работя само аз,но в момента съм бременна.Счетоводителка ми каза,че ако си наема работник на трудов договор,няма да имам право на майчинство от 1 до 2г. Трябва да назнача някого за прокурист (управител). Вярно ли е това и какво трябва да направя в случая? Благодаря предварително за отговора
адвокат Сотиров | 25.11.2011, 17:39
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина "Прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация, подадена до териториалното поделение на Националния осигурителен институт и подписана от осигурения в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството." Назначаването на прокурист, който да управлява и извършва дейността от името на едноличния търговец, представлява временно прекъсване на трудова дейност, което от своя страна е основание за прекъсване на осигуряването.
Радка Якимова | 25.11.2011, 11:15
Моля да ми отговорите на следния въпрос:Собственик и управител съм на ЕТ.Тъй като в момента работя на трудов договор в друга фирма и искам да избегна двойното осигуряване назначих прокурист , който е регистриран в агенцията по вписванията.Необходимо ли е да подавам декларация в НОИ за спиране на моето осигуряване през ЕТ , тъй като по трудовия договор съм осигурена?Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 23.11.2011, 23:53
Възможно е от НОИ да предпремат действия по събиране на дължимите суми (връщане на неправомерно полученото майчинство), заедно с лихвите за забава. Следва да се държи сметка за давността - съгласно чл. 115, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване: "Вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите върху тях се погасяват с изтичане на петгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася. С изтичане на десетгодишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от прекъсването на давността."
Р. Д. | 17.11.2011, 19:32
Какво ще стане ако не върна на НОИ неправомерно взетото преди 4години майчинство.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Обезщетение за майчинство, назначаване на прокурист на ЕТ, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Обезщетение за майчинство, назначаване на прокурист на ЕТ, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор