Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Блог » Защита на потребителите

Нова Директива за защита на правата на потребителите - ЕС

Публикувана във www.vesti.bg новина на 24.06.2011 г. "Нови правила от ЕП ни защитават при пазаруване онлайн" привлече вниманието и интереса ми предвид и сега съществуващите в българското законодателство (Закон за защита на потребителите - ЗЗП) сходни положения в тази материя. Например:

  • "Според нея потребителят има право да се откаже от стока, купена онлайн, до две седмици след получаването й." - вж. чл. 55 от ЗЗП.
  • "Новите правила ще задължат онлайн търговците да дават на клиентите подробна и точна информация за крайната цена, поръчаните продукти и контактите за връзка с търговеца." - вж. чл. 52 от ЗЗП.

Сега материята е уредена в Глава четвърта, Раздел II от ЗЗП - "Договор за продажба от разстояние". Със ЗЗП се въвеждат разпоредбите на множество директиви на Европейския съюз, сред които и Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. Оказва се, че новата Директива ще земести (обедини) четири от досега действащите директиви в областта на защитата на правата на потребителите, сред които е и Директива 97/7/ЕО. Целта на новата Директива за защита на правата на потребителите е да се подобри тази защита, а също и функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се стимулира трансграничната търговия в рамките на ЕС.

Посочените директиви не съдържат достатъчно подробна уредба на съответните отношения, като много от държавите членки са допълнили по различен начин нейните разпоредби в процеса на въвеждането (транспонирането) им в местните законодателства. Целта е и да се отговори по един по-адекватен начин на новите изисквания на интернет технологиите и онлайн търговията. Наред с преуреждането на сегашната уредба, новата директива ще съдържа и редица нови и специфични положения по отношение на практиката по сключване на договори за продажба по интернет, доставката на стоките в рамките на ЕС и др.

Очаква се новата ЕС Директива да бъде публикувана в официалния вестник на Европейския съюз през октомври тази година. Държавите членки ще следва да я транспонират в националните си законодателства в срок до 2 години. Респективно, българските търговци и потребители ще следва да очакват в скоро време изменения и допълнения в действащия Закон за защита на потребителите.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:20
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 25.07.2014 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за правата на потребителите. Законът създава напълно нова правна уредба на договорите от разстояние, като се урежда предоставянето на задължителна преддоговорна информация - неразделна част от тях. Нов момент в уредбата на договорите от разстояние е, че когато те се сключват по електронен път чрез използване на интернет сайт, който предвижда задължение за плащане, търговецът е длъжен да предостави най-важната част от преддоговорната информация в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави своята поръчка. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 03.05.2014, 10:34
Вероятно имате предвид интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС - докладът относно това може да прочетете на сайта на Европейския парламент на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+ 20140203+SIT+DOC+XML+V0//BG. Още по темата бихте могли да прочетете на сайта на Европейската комисия - http://ec.europa.eu -European Commission > The EU Single Market > Online services > Parcel delivery.
Ина Красимирова | 04.02.2014, 11:55
здравейте, тъй като тази година ще има промени относно изискванията на ЕС във връзка с електронната търговия, знаете ли в кой документ са публикувани те и къде бих могала да ги прочета? Тази директива 97/07 не е ли старата, която ще бъде променяна? Предварително благодаря, Поздрави
адвокат Сотиров | 19.03.2013, 20:03
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обнародван в "Държавен вестник", бр. 27 от 15.03.2013 г., бяха направени някои важни изменения на ЗЗП. Добавени са нови разпоредби, като някои от по-важните са тези на чл. 54а и чл. 62а, съгласно които: "При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма." и "Срочен договор се продължава само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването му. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това." Изменени са и други действащи закони, сред които Закона за радиото и телевизията (относно силата на звука на аудио-визуалните търговски съобщения) и Закона за електронните съобщения (относно списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценови пакет).
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 20:09
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, обнародван в "Държавен вестник", бр. 34 от 04.05.2012 г., беше въведена забрана за продажба и предлагане на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 2 / 08.2012 г.
адвокат Сотиров | 07.01.2012, 20:23
Считам, че не бихте могли да претендирате правата си от собственика на фирмата, доколкото същата е заличена от Търговския регистър по надлежния ред и не е ЕТ.
И. С. | 04.01.2012, 9:23
Здравейте! Моля да ми дадете правна информация на следния казус: Преди 1г. си смених дограмата на къщата в Благоевград. Сега имам доста рекламация по нея. Имам договор за гаранция от 3 г. с фирмата изпълнител но тази фирма вече е закрита. Мога ли по съдебен път да си искъм правата от собственика, или какво бихте ме посъветвали. Сърдечно благодаря!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Нова Директива за защита на правата на потребителите - ЕС, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Нова Директива за защита на правата на потребителите - ЕС, моля посетете Интернет право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор