Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Отпуск за отглеждане на дете

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Въпрос (зададен от Д. Г. на 25.06.2011 г.):

Здравейте!
Молбата ми е свързана с това,че не мога да разбера отговора на следния въпрос: искам да ползвам неплатен отпуск, полагащ ми се за дете до 8-годишна възраст в размер на 6 месеца, но по време на този отпуск детето ще навърши 8 години – ще ми бъде ли прекратен отпускът преди изтичането му?
А съпругът ми има ли правото да ми предотстъпи неговите 6 месеца неплатен за детето? Ще съм много благодарна, ако получа отговор от вас! Благодаря!

Отговор:

Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

Размерът на отпуска е 6 (шест) месеца, но продължителността му е до навършване на 8-годишна възраст на детето. Считам, че ползването на отпуска след навършването на 8-годишна възраст на детето би било неправомерно, доколкото Вашият работодател изобщо го разреши, тъй като отпускът се дава по повод на молба от работника (служителя), в която се посочва размерът на желания отпуск и от кога се иска неговото ползване, а към молбата се прилага също и актът за раждане на детето (съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/ "Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.").

Правото на този отпуск се предоставя на всеки от родителите на детето (което следва да е от 2 до 8-годишна възраст) в размер на 6 месеца - за всеки от родителите (т.е. всеки от родителите има право на по 6 месеца отпуск по чл. 167а от КТ). Отпускът може да се ползва наведнъж или на части. Законът въвежда принципа на индивидуалното право на всеки един от родителите на детето да ползват този вид отпуск. Това означава, че правото на ползване на този вид отпуск е лично право на всеки от родителите на детето.

Родителите нямат право да си прехвърлят отпускът един на друг. Параграф 39 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за изменение и допълнение на КТ /ЗИДКТ/, обн., ДВ, бр. 52/2004 г., даваше възможност до 31.12.2006 г. отпускът по чл. 167а, ал. 1 КТ със съгласието на единия родител да се ползва изцяло от другия родител. Законът ограничава тази възможност до датата 31.12.2006 г. Поради това след тази дата не е възможно този отпуск да се прехвърля от единия родител на другия, а всеки от родителите има право да ползва по 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на детето.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 17.09.2014, 13:58
Законовото изискване е служителката да е работила реално най-малко 5 работни дни и в този срок работодателят да не е направил писмено възражение срещу това. Т.е., считам, че за да намери приложение чл. 69 от КТ, е необходимо служителката да се върне от майчинство, за да започне реално работа и след това трудовият договор ще се превърне в безсрочен, ако работодателят не е възразил в посочения срок. Извън това, считам, че няма пречка допълнително писмено споразумение по чл. 119 от КТ (в конректния случай за промяна на срочността на договора) да бъде подписано по време на отпуск на работника или служителя, без последния да се прекратява/прекъсва. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда: "Срочен трудов договор се сключва: ... за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго".
В. П. | 30.06.2014, 16:22
В момента съм в отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 години до ....2014г. Договорът ми е временен до ....2014 г. На ....2014г. се навършват три години откакто работя при този работодател. Въпросът ми е каква е процедурата при подновяване на договор по време на майчинство, трябва ли да си прекратя опуска или договора може да се поднови и без да го прекратявам? Може ли работодателят ми да ме държи на непостоянен договор повече от 3 години?
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 22:18
Считам, че няма пречка за това - право на неплатен отпуск за отглеждане на дете по чл. 167а КТ имат и двамата родители – всеки по 6 месеца; тези 6 месеца се ползват от всеки от родителите наведнъж или на части (не по-малки от 5 работни дни). Съгласно чл. 49, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението.
Деана | 03.04.2014, 18:35
Здравейте, адвокат Сотиров, въпросът ми е има ли бащата право да вземе отпуск за отглеждане на дете до 8 год. (то сега е на 5), докато аз (майката) съм по майчинство за по-малкото ни дете (на 10 месеца)? И ако да, колко време предизвестие трябва да даде? Благодаря!
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 16:23
(Отговор на въпроса на Петя Тошева от 13.02.2014 г.) Съгласно чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване: "Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудо-устрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст." На основание разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 2 от КСО парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 16:00
(Отговор на въпроса на P. M. от 09.01.2014 г.) За да ви освободят, е необходимо да има основание за това - само по себе си прекратяването на отпуска по майчинство не е такова основание. Мнението ми е, че по време на отпуските по майчинство на лицето се полага редовен платен годишен отпуск. Отпускът се изчислява пропорционално на месеците, които се зачитат за трудов стаж. При евентуално прекратяване на трудовия договор майката има право на обезщетение за неползван отпуск по реда на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда.
Петя Тошева | 13.02.2014, 17:18
Работя от 3 месеца в една фирма на трудов договор ,детето ми е на 8 навършени години но ми се налага да вляза в болница с него за 5 дена .Въпросът ми е мога ли да ползвам платен болничен за тия дни от престоят ми в болничното заведение?
P. M. | 09.01.2014, 13:07
Zdraveite G-n Sotirov!Vaprosat mi e mogat li da me osvobodqt sled izti4ane na mai4instvoto mi,koeto e do 27.01.2014g. za6oto taka mi kaza 6efa mi,i dali mi se polaga otpuska za dvete godini na mai4instvoto.
адвокат Сотиров | 07.08.2013, 13:42
Според мен, това, което са Ви казали, е неправилно. Аргументът ми за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно която: "През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор."
Р. | 25.07.2013, 16:57
Здравейте.Имам ли право да ползвам не платен отпуск за отглеждане на дете до 8 години по чл.167а ако съм с временен 6 месечен трудов договор?Като поисках да подам молба за ползване на такъв отпуск ми отговориха,че нямам право на неплатен,защото с 6 месечен срок на изпитание и сега искат да отида да си подам молба за напускане.Правилно ли е това?Благодаря за отговора.
адвокат Сотиров | 30.05.2013, 16:21
Въпросът Ви не е достатъчно ясен. Принципно, мнението ми е, че ако трудовият договор е прекратен (което е възможно при ликвидация или несъстоятелност на работодателя), се прекратява правото на отпуск по чл. 164, ал. 1 - гледане на дете до 2-годишна възраст, тъй като не съществува трудов договор между страните. Успоредно с това, се прекратява и основанието за получаване на обезщетение за отглеждане на дете, тъй като майката престава да бъде осигурено лице по смисъла на чл. 52а от Кодекса за социалното осигуряване. Майката ще придобие правото правото на обезщетение за отглеждане на дете в случай, че започне работа по нов трудов договор и се ползва от правото на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ.
Л. П. | 30.05.2013, 13:17
Здравейте адвокат Сотиров. Благодаря Ви за възможността да използваме Вашата платформа за въпроси. В момента съм в майченство 1-ва година, разбрах , че фирмата е спряла дейсност.На всички служители са прекратени договорите.Затворен е офиса им. Уточних все пак с тях , че последният болничен те ще ми го предвижат до НОИ.След това какво ще се случи с мен и съответно как ще мога да си получа 2-та година платено майченство. БЛагодаря.
адвокат Сотиров | 05.04.2013, 23:22
Моля да имате предвид, че рубриката "Безплатна онлайн консултация" не е предназначена за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна цел. Законът предвиждаше, че неизползваният до 01.01.2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години може да се ползва само до 31 декември 2011 г. (§ 3е от Преходните разпоредби на КТ). През 2010 г. обаче Конституционният съд отмени тази разпоредба (РЕШЕНИЕ № 12 от 11 ноември 2010 г. по конституционно дело № 15 от 2010, съдия докладчик Ванюшка Ангушева) - затова отпуските до 01.01.2010 г., т.н. "стари отпуски", могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение, като правото на ползването им не се погасява по давност. Отлагане на ползването на платения годишен отпуск е регламентирано в чл. 176 от КТ. Съгласно чл. 176, ал. 4 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. В чл. 176а, ал. 2 от КТ е предвидено, че когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Промените относно тези разпоредби имат действие занапред.
Н. К. | 02.04.2013, 15:07
Моля да ми помогнете със съвет. Pроблемът е следният - имам натрупан платен отпуск за ползване от две поредни майчинства,общо са около 200 дни /работя в сферата на образованието/. Едната част от отпуска е натрупан от първото ми майчинство в периода 2007-2009г, а втората част е от 2010 - 2012г, когато бях отново в майчинство с второто дете. Изчетох КТ и разбрах, че е редно първо да ползвам полагаемият се годишен отпуск+натрупаният отпуск след 2010г, който има двугодишен давностен срок от края на годината, в която се върна на работа. Моят работодател обаче ми обясни, че изобщо няма никаква давност, за него отпуска е общ, независимо, че единият е преди промените в закона за отпуските, а другият е натрупан след това, каза ми, че постепенно ще го изчиства и нищо няма да загубя след 2 години.МОля ви, кажете ми имам ли основание да се тревожа и евентуално как да постъпя? Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 02.03.2013, 21:09
Считам, че разпоредбите на чл. 167а, ал. 1, изр. 2-ро от КТ и чл. 49, ал. 5 от НРВПО могат да се приложат, когато и двамата родители работят по трудово правоотношение, уредено съгласно българското трудово законодателство.
Мариана Рашева | 13.02.2013, 8:25
Здравейте! Налага ми се да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете до 8г., 6 месеца вече използвах и прочетох за изменението в закона, че имам право да ползвам 5 месеца от тези и на другия родител. Моля да ми отговорите - Имам ли право да ползвам 5-те месеца на другия родител при положение, че той работи в Чешката Република на трудов договор? Детето е на 5 години, не е настанено в детско заведение, бащата е готов да даде декларация за съгласието си.Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 22.01.2013, 20:08
Цитирам Ви отговор на МТСП по сходен на Вашия въпрос, който считам, че ще Ви е полезен: "В закона не е предвиден конкретен начин за прекъсване на ползвания неплатен отпуск. Но няма пречка по аналогия да се приложи разпоредбата на чл. 175, ал. 1 от Кодекса на труда, която предвижда, че когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя. Тъй като разрешаването на отпуска се извършва писмено, следва да се приеме, че и неговото прекъсване се извършва с писмена молба на лицето. На писмена молба се приравнява и представения болничен лист. Остатъкът от разрешения неплатен отпуск не се продължава автоматично. Той може да се ползва веднага след изтичане на отпуска поради временна неработсоспособност или в по-късен момент. Времето на ползване се определя по взаимно съгласие на страните, за което работникът или служителят е необходимо да подаде молба и съответно да получи писмено разрешение от работодателя си." Според мен, не е необходимо да се издава нова служебна бележка, доколкото няма промяна в удостоверените обстоятелства, но най-добре би било да се обърнете за съдействие по този въпрос към счетоводството на работодателя Ви, от където ще следва да Ви предоставят точна и категорична информация.
С. Х. | 22.01.2013, 16:16
Здравейте и извинете за невежеството, но ми възниква следния казус: В момента съм неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г., от днес имам издаден болничен лист за другото дете / заболяването се води остро заразно - Варицела т.е. не са ме питали искам ли болничен/ и при представянето във фирмата ми предлагат 2 варианта : 1. Не ползвам правото си на обещетение от болничния лист 2. Подавам заявление за прекъсване на отпуска за гледане на дете и ползвам болничния лист, но при условие, че след това подам нова молба за същия отпуск и приготвя целия набор от документи. Въпроса ми е : Може ли при подаването на заявлението за прекъсване да се опише, че прекъсването е за срока на болничния? , а не да правя отново пълния набор. Колко време важи служебната бележка от фирмата на съпруга ми за това, че той не е ползвал отпуск по този член и изобщо има ли смисъл да се издава нова при положение, че вече е издадена и ползването и е в сила? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 20:20
Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), обнародван в "Държавен вестник", бр. 7 от 24.01.2012 г., се допълни чл. 167а, ал. 1 от КТ, с което се даде възможност на всеки от родителите на дете до 8-годишна възраст да може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие (такава възможност съществуваше до 31.12.2006 г.). Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 2 / 08.2012 г.
адвокат Сотиров | 15.05.2012, 21:11
Съгласно чл. 167а, ал., 4, т. 1 от Кодекда на труда (КТ): "Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато ... не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него".
М. С. | 15.05.2012, 10:57
Майка на дете на почти 6 години /през август 2012 год. ги навършва/, което започва училище през септември 2012г., би желала през първата учебна година да се възползва от правата си по чл 167 а от КТ и да ползва отпуск неплатен от 6 месеца.Но тъй като е самотна майка според нормативната терминология т.е в акта на раждане на детето фигурира баща неизвестен, може ли да се възползва и от неговите 6 месеца неплатен отпуск?
адвокат Сотиров | 20.04.2012, 22:56
Не ми звучи много издържано това, което сте написали, а именно "10 дни от един и същ месец", но предполагам, че може и да сте разбрали погрешно какво точно са Ви казали счетоводителите. Извън това, всичко е въпрос на изчисление - за целта бихте могли да се запознаете с Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Тук ще цитирам две от разпоредбите й, както следва: чл. 18, ал. 1 - "Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец."; 19, ал. 2 - "Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата."
Д. И. | 19.04.2012, 15:47
Детето ми навърши 2 год. на ... 2012 и аз се върнах та работа.Работих 10 дни и излязох в платен год. отпуск за двете год. майчинство. Когато си получих заплатата бях неприятно изненадана,защото ми начислиха минималната раб. заплата за страната.Работя във фирмата от 2006 год. на постоянен тр. договор, а от 3 год.,т.е. преди майчинството, заплатата ми не е променяна, а по договор тя е ....От счетоводството ми обясниха, че нямам изработени 10 дни от един и същ месец и затова е разликата.Правилна ли е тяхната позиция? На каква база ми се изплаща сега това, след като майчинството се получава от социалните служби, а аз вече съм на работа. Не е ли редно да ми изплатят отпуските на база заплата по трудов договор?
адвокат Сотиров | 06.07.2011, 11:25
Не ми е известна законова пречка да съвместявате учителската длъжност с участие в търговско дружество. Разбира се, следва да се държи сметка за клаузите на трудовия Ви договор, които биха могли да съдържат ограничение в тази насока. За служителите в държавната администрация има предвидено ограничение (но не и спрямо собственост в ООД и АД) в чл. 107а, ал. 1, т. 2 от КТ: "Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което ... е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация". За други длъжности е необходимо да се изследва приложимото законодателство.
А. Г. | 05.07.2011, 21:38
Здравейте!Искам да регистрирам фирма с основна дейност , свързана с отглеждане и възпитание на деца на свое име.Това ще ми попречи ли да работя като учител и на друго място? Благодаря предварително!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор