Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Търговско право » Недвижими имоти

Недвижими имоти - сделки, регулация, предназначение

Пазарът на недвижими имоти в България стана изключително динамичен в последните години, което повлия и на правната уредба - бяха приети множество законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи правната материя. Правното съдействие на добър адвокат, който да Ви консултира и представлява при покупко-продажбата на недвижим имот, е препоръчително.

Като адвокат, практикуващ в областта на вещното право, предлагам широк кръг услуги във връзка с правното обслужване на сделки с недвижими имоти. Представлявам фирми във всички процедури и дейтвия във връзка с продобиването на недвижими имоти, без значение от икономическия интерес и степента на правна сложност. Предоставям правни услуги както на търговски дружества, развиващи своя бизнес в областта на търговията и застрояването на недвижимите имоти, така и на такива, желаещи да придобият еднократно недвижим имот за свое собствено фирмено ползване.

Правни услуги относно недвижими имоти

Като адвокат оказвам правно съдействие на клиентите си, изразяващо се по-конкретно в предоставянето на следните услуги:

 • Правни консултации
  Консултирам клиентите си по всякакви вещноправни въпроси и казуси с недвижими имоти, вкл. по отношение на техните данъчни и финансови аспекти.
 • Правен статут на недвижими имоти
  Изследване на юридическата история на недвижимите имоти, преглед на наличната документация, справки за тежести в Имотния регистър (Службите по вписвания). Изготвяне на правни анализи за текущия правен статут на недвижимия имот - в случаите на чуждестранни инвестиции в недвижими имоти изготвям правните анализи ("дю дилиджънс") и на английски език.
 • Представителство пред нотариус
  Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове, набавяне на съпътстваща документация (данъчни оценки и др.) и представителство в нотариалното производство.
 • Представителство пред банки
  Изготвяне и представителство при преговори и подписване на ескроу споразумения (доверителни сметки), договори за ипотека и др.
 • Представителство пред общински и други административни органи
  Съдействие при определяне и оспорване на дължимата такса битови отпадъци и др. Решаване на различни административно-правни въпроси на собствеността.
 • Управление на недвижими имоти
  Изготвяне на договори за наем, управление и поддръжка, решаване на проблеми на етажната собственост (вкл. изготвяне на правилници за вътрешния ред) и др.
 • Процесуално представителство пред съд
  Правната защита по дела пред всички съдебни инстанции при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права. Съдействие при разваляне на правни сделки, обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред и др.

Адвокатски хонорари и друга информация

Възнагражденията ми за тук представените услуги са в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения.

Правните консултации и проучването (и/или анализа) на правния статут на недвижимите имоти като услуги могат да се предоставят и изцяло дистанционно.

За повече информация относно предлаганите от мен правни услуги и/или различните процедури по прехвърляне на недвижими имоти и други вещноправни въпроси, моля използвайте линковете в сивото поле горе в дясно на страницата или се свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Недвижими имоти - сделки, регулация, предназначение, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Недвижими имоти - сделки, регулация, предназначение, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор