Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Търговско право » Договори

Изготвяне на договори, становище по изготвени договори

Договорът е основен институт на правото и е от огромно значение при осъществяването на всяка търговка дейност. Договорът представлява постигнато съгласие между две страни, което е насочено към създаване, изменение или прекратяване на една правна връзка между тях.

Договорът е със силата на закон за страните по него, поради което при сключването му фирмите е необходимо да подхождат с голямо внимание. Това е особено вярно при подписване на договор, предложен от насрещната страна, както и при използването на "бланки" от интернет или типови договори, несъобразени със спецификите на Вашата конкретна ситуация. Препоръчително е винаги когато планирате сключването на някакъв договор да се свържете с добър адвокат предварително, за да осигурите максимална правна защита на интересите си!

Като адвокат, практикуващ в областта на договорното право, предлагам широк кръг услуги във връзка със сключването на договори от фирми в процеса на тяхната търговска дейност. В практиката си съм работил по различни видове договори, като за повече информация, моля прочете изложеното по-долу.

Видове услуги:

 • Изготвяне на всякакви видове договори - прецизни и издържани, отчитащи и защитаващи бизнес и правните интереси на клиентите.
 • Преглед и становище по изготвени договори, предложени от насрещната страна.
 • Договорни консултации - обезпечения, ограничаване на отговорността, неизпълнение, преддоговорни отношения, общи условия, данъчни ефекти.
 • Представителство при водене на преговори и сключване на договори.
 • Набавяне на съпътстваща документация.
 • Процесуално представителство пред съд във връзка с неизпълнение, оспорване и разваляне на договори.

Видове договори

Изброените по-горе правни услуги се предоставят най-често във връзка със следните договори:

 • Договори по ЗЗД
  Договор за покупко-продажба, Договор за наем, Договор за паричен заем, Договор за поръчка, Договор за изработка, Договор за цесия, Договор за новация, Договор за заместване в дълг, Предварителни договори, Договор за сътрудничество
 • Договори по Търговския закон
  Търговска продажба, Договор за лизинг, Комисионен договор, Договор за спедиция, Договор за превоз, Договор за банков кредит, Банкова гаранция, Договор за продажба на консигнация, Договор за дистрибуция, Лицензионен договор, Договор за посредничество, Договор за търговско представителство

Извън горепосочените договори, предоставям правни услуги и по отношение на всякакъв друг вид договори, свързани с търговската дейност на конкретната фирма - напр. Договори за строителство, Договори за туристически услуги, Договори за реклама, Консултантски договори, Договори за техническа и софтуерна поддръжка и мн. др. Изготвям и специфични договори по бизнес проектите на своите клиенти, с които работим съвместно за постигането на по-добри резултати.

Консултирам клиентите си и по отношение на договори с международен елемент.

Натиснете следните линкове, за да прочетете повече за предлаганите услуги във връзка с договорите с недвижими имоти и трудовите договори, които са представени на отделни страници.

Адвокатски хонорари и друга информация

Възнагражденията ми за тук представените услуги са в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Клиенти, възползвали се от възможността за сключване на договор за абонаментно правно обслужване, обикновено не заплащат адвокатски хонорар за предоставените услуги във връзка с техните договори.

Услугите по изготвяне на договор, преглед и становище по изготвен договор и договорните консултации могат да се предоставят изцяло дистанционно. За повече информация, моля свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Изготвяне на договори, становище по изготвени договори, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Изготвяне на договори, становище по изготвени договори, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор