Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Имуществена отговорност

Имуществена отговорност на работник (шофьор)

Въпрос (зададен от П. И. на 13.06.2011 г.):

Имам само един въпрос: Работех,като шофиор.Направих ПТП ,след което камиона не е годен за работа.Шефът на фирмата ме остави да работя в цеховете като монтиор,още 1 мес.,след това ме накара да си подам молбата за напускане и аз я подадох,защото ме заплаши 4е ще ме осъди за щетите на камиона/а тои има автокаско/.След подписването на заповедта,тои не ми даде заплата за 2 мес., нито отпуската ми плати,дори и болни4ния ми не е пуснал.Сега полу4их едно писмо от него,че иска да разговаря с мен,да се подпиша на ведомостта че сам получил парите,но аз съответно не отидох Наи отдолу пише че ще ме осъди за камиона /за щетите/Въпросат ми е може ли да ме осъди

Отговор:

На поставения от Вас въпрос не може да се отговори еднозначно и конкретно, предвид липсата на достатъчно подробности по случая. Принципно, за причинените от Вас вреди бихте могли да отговаряте пред работодателя. За това обаче е необходимо да са наличице редица предпоставки и основания:

1. Причиняване на вреда - намаляване имуществото на работодателя;
2. Противоправно поведение на работника / служителя - изразява се в несъответствието между задължението за опазване имуществото на работодателя и фактически осъщественото поведение - увреждане на това имущество;
3. Пряка причинна връзка между поведението на работника / служителя и вредоносния резултат - вредата трябва да произхожда единствено и само от поведението на работника / служителя, да няма други съпричиняващи настъпването й фактори;
4. Вина - работникът / служителят носи имуществена отговорност само когато е действал виновно при причиняване на вредата.

Възможнии са две форми на вина: умисъл и небрежност - те са от значение при определянето на размера на отговорността. Съгласно Кодекса на труда (КТ) за вреда, причинена на работодателя по небрeжност при или по повод изпълненето на трудовите възнаграждения, работникът отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение (ограничена имуществена отговорност). Работникът носи имуществена отговорност за причинените от него на работодателя вреди в пълен размер, когато вредата е причинена: умишлено; в резултат на престъпление; не при или по повод изпълнението на трудовите задължения; като отчетническа липса.

Във всеки случай обаче, дори когато е налице основание за търсене на отговорност, то това следва да стане в съответствие с предвидения в КТ ред - във въпроса си не давата информация относно каквито и да било действия (заповеди, съдебни искове) в тази насока. Законът изрично урежда случаите, в които работодателят може да удържа суми от дължимото трудово възнаграждение на работника - доколкото ставя ясно от въпроса Ви, задържането на възнаграждението Ви е незаконно.

Във въпроса си казвате, че камионът на работодателят Ви е застрахован. Застраховката "Автокаско" има обезщетителен характер и считам, че ако работодателят Ви е получил плащане по нея от застрахователя, то тогава получената сума ще следва да се приспадне - работодателят би следвало да може да претендира от Вас само вредите над размера на получените от застрахователя суми от каско застраховката (ако такива са налице).

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.05.2013, 20:39
Имуществената отговорност на отчетниците е регламентирана в чл. 207 от Кодекса на труда. Отчетници са работници и служители по смисъла на КТ, които имат специфично трудово задължение и трудова функция. Нейното съдържание е легално определно в чл. 207 от КТ: събиране, съхраняване, разходване или отчитане на парични или материални ценности. Кодексът на труда изисква това трудово задължение да бъде "възложено" на работника или служителя. "Възлагането" тук не трябва да се схваща ограничително и строго като изискване за издаване на изричен формален писмен акт, в който да се изброяват конкретно отчетническите задължения и операции, които работникът или служителят трябва да изпълнява. Съгласно чл. 126, т. 7 от КТ, при изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да изпълнява законните нареждания на работодателя. Законни нареждания на работодателя са тези, които са съобразени със и се отдават в изпълнение на разпоредбите на Конституцията, законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешни актове на работодателя - правилник за вътрешния трудов ред и др. под. Нарежданията на работодателя следва да се отнасят до трудовите задължения на работника или служителя по трудовото правоотношение (а не до негови морални задължения или до други негови правни задължения, които се намират извън трудовото правоотношение).
П. П. | 18.05.2013, 11:14
Здравейте господин адвокат, Аз съм учител в едно общинско училище. Наскоро директора ми връчи заповед, в която ми възлага да бъда материално-отговорно лице по един проект, по който ще работи училището. Аз съм обикновен служител, а не ръководител. До колкото знам само директор може да бъде МОЛ. Трябва ли да изпълня подобна заповед? И бихте ли ми посочили, кой член от Кодекса на труда ме задължава да приема за правомерна тази заповед? Не открих никъде текст, който да дава право на ръководител да назначава служител за МОЛ. Предварително благодаря!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Имуществена отговорност на работник (шофьор), моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Имуществена отговорност на работник (шофьор), моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор