Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » За мен » Модел на работа

Модел на работа с клиенти

В работата си със своите клиенти се стремя да прилагам следните правила:

 • Информираност на клиента
  В практиката си съм се убедил, че преди възлагането на правна поръчка клиентите обикновено се нуждаят от повече информация както относно юридическия въпрос, който ги вълнува, така и относно взаимоотношенията си със съответния адвокат. Това разбиране е отчетено в пълна степен при изграждането на настоящия уеб сайт - вкл. на настоящата страница и рубриките от инфо центъра. В допълнение съм осигурил и безплатна възможност за потребителите на сайта (посредством системите за Въпроси и отговори и публикуването на коментари) да отправят към мен и предварителни запитвания относно опциите за разрешаване на правните им проблеми.
 • Хонорари
  Хонорарите ми се определят съгласно предвиденото в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. За определени случаи, като например работа по мащабен инвестиционен проект и/или изготвяне на писмено становище по приложимото в определена област законодателство, определям хонорара си на основа количеството отделено време (при поискване от страна на съответния клиент представям сметка за приблизителния размер на очаквания хонорар и подробен краен отчет за начислените хонорари съобразно отделеното време). Дължимият от клиента хонорар се заплаща след приключване на работата по съответната поръчка; хонорарите във връзка с процесуално представителство се заплащат не по-късно от първото по делото заседание. За информация във връзка с конкретния размер на адвокатското възнаграждение по определена поръчка, моля свържете се с мен тук. Предлагам и възможност за абонаментно правно обслужване.
 • Договор за правна защита и съдействие
  При всяка поръчка сключвам със съответния клиент договор за правна защита и съдействие съгласно изискванията на Закона за адвокатурата. Не примем поръчки, за които счета, че попадат извън професионалната ми компетентност като адвокат.
 • Такси и разноски
  Всички необходими суми за държавни такси и разноски се осигуряват предварително от клиента.
 • Срокове
  Стремежът ми е да съдействам на своите клиенти своевременно и в поставените от тях крайни срокове. Въпреки това си запазвам правото да отказвам приемането на правни поръчки в случаите когато експедитивността би могла да е за сметка на качеството на адвокатската услуга.
 • Осведоменост на клиента
  Стремежът ми е да бъда на разположение на своите клиенти по всяко време, както и да отговарям по възможно най-бързия начин на техните запитвания във връзка със статуса на правните им поръчки и съвместната ни работа. За тази цел съм създал и Виртуалния офис като платформа, осигуряваща непрекъснат достъп до необходимата справочна информация.
 • Протокол
  При приключване на работата по конкретна поръчка, предавам на съответния клиент всички намиращи се при мен оригинални документи, получени във връзка с изпълнението на възложената работа. При връщането на тези документи се съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол.
Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор