Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Данъчно право

Данъчно право - консултации, обжалване на актове на НАП

Правните услуги, предоставяни от мен като адвокат в областта на данъците и данъчното законодателство са неотделими от корпоративното и търговско-правно обслужване на моите клиенти. Да бъда данъчен адвокат за мен означава да предлагам ефективни от данъчна гледна точка правни решения.

Стремя се да следя стриктно динамичното развитие на нормативната база (вкл. европейското законодателство) в сферата на данъчното облагане, както и релевантната съдебна практика и указанията на Националната агенция за приходите (НАП).

Предлагам следните юридически услуги:

 • Правни консултации по действащата данъчно-правна уредба - Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и др. За повече информация относно въпросите, по които консултирам най-често клиентите си, моля прочете информацията по-долу.
 • Представителство и съдействие при осъществяването на регистрационни процедури пред данъчните власти (регистрации по ДДС и др.).
 • Процесуално представителство при обжалване на ревизионни и други актове и действия на органите по приходи (НАП) при извършването на проверки и ревизии по реда на ДОПК. Съдебно обжалване на незаконни актове на данъчната администрация. Изготвяне на възражения срещу данъчни ревизионни доклади. Обжалване на наказателни постановления.

За постигането на по-добри резултати в практиката си работя при необходимост и съвместно със счетоводителите и одиторите на моите клиенти.

Юридически консултации

Консултирам клиентите си най-често по правните аспекти на следните данъчни въпроси:

 • Данъчно планиране и оптимизиране.
 • Данъчни ефекти на различни видове сделки - лизингови сделки, сделки с автомобили, предоставяне на услуги по електронен път, сделки с недвижими имоти, софтуер и мн. др. Данъчни аспекти на дейността на туроператори и туристически агенции, заложни къщи, лечебни заведения, търговски посредници и мн. др. Данъчен режим на различите форми на преобразуване на фирмите - вливане, сливане, отделяне, разделяне и др.
 • Приложимия режим за облагане на доставките за целите на ДДС за извършвани от българско дружество доставки. Определяне на мястото на изпълнение на доставки на услуги.
 • Данъчен кредит.
 • Освободени доставки. Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка. Определяне на данъчния финансов резултат.
 • Поощрения за работниците и служителите. Ваучери за храна.
 • Данъчни облекчения и преференции. Субсидии, държавни помощи, финансиране от европейски фондове.
 • Данъци при източника, данъци върху разходите. Представителни и социални разходи.
 • Безлихвени заеми, свързани лица, допълнителни вноски на собствениците.
 • Доходи от управление и контрол получени от чуждестранни физически лица.
 • Данъчно облагане на доходи съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 • Годишни данъчни декларации. Годишни финансови отчети.

Адвокатски хонорари и друга информация

Възнагражденията ми за тук представените услуги са в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Клиенти, възползвали се от възможността за сключване на договор за абонаментно правно обслужване, обикновено не заплащат адвокатски хонорар за предоставените услуги във връзка с техните данъчно-правни проблеми. Правните консултации като услугa могат да се предоставят и изцяло дистанционно.

За повече информация относно предлаганите от мен правни услуги и/или различните данъчно-правни процедури и въпроси, моля използвайте линковете в сивото поле горе в дясно на страницата или се свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Данъчно право - консултации, обжалване на актове на НАП, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Данъчно право - консултации, обжалване на актове на НАП, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор