Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Регистър на длъжниците

Централен регистър на длъжниците (ЦРД) - 2011 г.

Дългоочакваният Централен регистър на длъжниците (ЦРД) към Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) на Република България е вече действащ и функциониращ от средата на месеца (юли 2011 г.).

Регистърът не е публичен - създаден е единствено за улеснение на работата на частните съдебни изпълнители. Той представлява електронна база данни, съдържаща информация за всички образувани в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители - всеки частен съдебен изпълнител може бързо и лесно да проверява дали длъжник по образувано при него изпълнително дело има качеството на длъжник при друг частен съдебен изпълнител, което съгласно съобщението на КСЧИ е полезно в хода на процедурите по принудително събиране на вземанията.

На гражданите и фирмите обаче е дадена възможност да правят справки за образувани срещу тях и висящи изпълнителни дела и производства срещу цена на услугата от 10 лева. Идеята на КЧСИ е ЦРД да обхваща 100 % от образуваните при всички частни съдебни изпълнители на територията на страната изпълнителни дела, но предвид изложеното в предходния параграф, гаранции по отношение на информацията не се дава: "Справката има единствено и само информативен характер за наличието или не на вписване в Регистъра към посочения в нея момент и не поражда никакви права, задължения или отговорности за издалия я съдебен изпълнител, за Камарата на частните съдебни изпълнители или за трети организации и лица."

Очаква се новият регистър да бъде широко използван в гражданския и търговския оборот, независимо от невъзможността да се правят справки за трети лица. Тези очаквания са свързани с практиката при сключване на договори (от най-различен вид) да се проверява "надеждността" на партньора (контрагента), вкл. посредством изискването от страна на последните представянето на определени документи. Досега възможността за подобни проверки беше силно ограничена - справки можеха да се правят единствено в канторите на държавните съдебни изпълнители, като съответно ефективността на проверките беше изключително ниска.

Справката за наличие на висящо изпълнително производство се издава след подаване на заявление по образец в кантората на който и да било частен съдебен изпълнител на територията на страната. Таксата се заплаща предварително по специална банкова сметка. Практически важно е да се знае изискването, че в основанието на платежното нареждане (вносната бележка) следва да е записано ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ на лицето или ИМЕ НА ЛИЦЕ, ако то е чуждестранен гражданин. По-подробна информация за ЦРД, вкл. за номера на специалната банкова сметка и образеца на заявлението, можете да намерите на страницата на КЧСИ на следния адрес: www.registry.bcpea.org.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 10.08.2013, 12:23
Централният регистър на длъжниците (ЦРД) към Камарата на частните съдебни изпълнители на Република България представлява база данни на заведените в страната изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители. Приемам, че въпросът Ви се отнася не до ЦРД, а до Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българска народна банка. Сайтът на банката (bnb.bg) съдържа полезна и подробна информация, която считам, че ще отговори на въпросите Ви - така например в рубриката на сайта на БНБ "Често задавани въпроси" е казано: "Информацията в Централния кредитен регистър се обновява ежемесечно до 15 - 20-то число на месеца, следващ отчетния период."; и "Независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 отчетни периода (в месеци), клиентът е имал кредити, класифицирани в категория, различна от „редовен”, те се отразяват в справката от ЦКР като исторически данни. Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок."
М.И | 09.08.2013, 12:15
Здравейте ,имам изтеглен заем и съм със забавена 1 вноска по кредит и се води пресрочил ,налага ми се да рефенансирам заема в друга банка но ми отказаха защото съм имала пресрочие ,въпроса ми е след като сме си изравнили вноските и не сме в пресрочие след колко време се маха от регистъра това пресрочие за да съм чиста и да мога да кандидатствам за друг рефинансен заем .Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 05.10.2012, 12:33
Съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс "публични са държавните ... вземания ... за ... задължителни осигурителни вноски ..." Погасителната давност на публичните вземания е уредена в чл. 171 и сл. от ДОПК, с които бихте могли да се запознаете за повече информация. Бихте могли да си разсрочите задълженията ("без да минава през ЧСИ") чрез пряко договаряне с кредитора.
Л. М. | 04.10.2012, 22:26
имам отворено дело при ЧСИ във връзка с задължение към Софийска вода.Него изплатих но преди това беше присъединено задължение към НАП свързано с моето ЕТ а именно моите усигуровки за периода от 01.01.2006 до момента които не съм заплатила .Как мога да разсроча задължението си без да минава през ЧСИ и има ли давност на известна част от усигоровките?
адвокат Сотиров | 30.07.2012, 19:17
Частният съдебен изпълнител може да насочи принудително изпълнение единствено върху имущество на длъжника. Съгласно чл. 440, ал. 1 от ГПК: "Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника."
К. Б. | 30.07.2012, 17:19
Имам запитване от правно естество:Предстои опис на брат ми,който е длъжник на финансови институции.Живее с мен и семейството ми в имот/апартамент/собственост на баща ни и майка ни,а вещите в него са техни,както и на мен-сестра му.Брат ми не притежава никакво движимо или недвижимо имущество към днешна дата 30.07.2012г.Няма трудов договор,нито каквото и да било.Какво трябва да направя,за да не пострадаме ние пряките му роднини?Може ли да ме насочите с Вашето професонално мнение какво да направя? P.S Извинете ме за нетерминологичното ми изразяване,затова Вимоля горещо за по-достъпен отговор!!! Благодаря Ви!
адвокат Сотиров | 14.07.2012, 23:40
Отговор на въпроса си бихте могли да потърсите в разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и по-специално в чл. 143, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗЗД, съгласно които: "Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането."; "Поръчителят, който е изпълнил задължението, встъпва в правата, които кредиторът има срещу длъжника, макар и длъжникът да не е знаел за даденото поръчителство."
Л. | 14.07.2012, 17:06
Преди12 години моят мъж стана поръчител на заем с ипотека.От известно време човекът не е плащал вноските и моят мъж беше осъден от банката.Какво може да се направи и имаме ли право на някакво част от апартамента след като го изплащаме ние.Може ли да го откупим от банката.Въобще какво може да се направи защото мъжът ми стана поръчител само защото имаше ипотека и мислехме че няма да има проблеми .Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 09.06.2012, 11:04
Не, свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
S. | 08.06.2012, 18:16
ako ima6 zapor na zaplatata ot sadia izpalnitel i ti se nalogi da si vadi6 svidetelstvo za sadimost 6e pi6eli osagdan
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 17:29
Принципно, отговорът и на двата Ви въпроса е "Да" - съгласно чл. 145 от Закона за задълженията и договорите: "Когато няколко лица са поръчителствували за един и същ длъжник и за едно и също задължение, поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от другите поръчители припадащите им се части."; съгласно чл. 146, ал. 1 от ЗЗД: "Поръчителят, който е изпълнил задължението, встъпва в правата, които кредиторът има срещу длъжника, макар и длъжникът да не е знаел за даденото поръчителство."
C. | 17.05.2012, 13:17
porachitel sam po kredit,ot 2 meseca mi otdarjat ot zaplatata po ch.446 sumi imam i zapor na jilisheto.sashevremenno ima i drug porachitel koito se obiaviava dohod po nisak ot min.rabotna zaplata,na kredito darjatelia spirat niakakva pensia.na vtoriat porachitel sa namerili i garaj i sutereni koito she obiavait na prodan.maoje li drugiat porachitel da predivi iska kam men zaradi prodadenita imati. i moje li da sadia kreditopoluchatelkata za sumite koito gubia za tova,che tia ne plasha?
адвокат Сотиров | 02.05.2012, 20:41
За децата не следва да се притеснявате - съгласно чл. 61, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН): "Недееспособните, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис." (още повече, че казвате, че децата не са наследили никакво имуществото). Това, което е по-важно, е написаното от Вас относно това, че сте "съдлъжник" - ако сте поръчителствали по банковия кредит, банката би могла да отправи претенциите си и към Вас в лично качество (това не е директно свързано с обстоятелството, че сте законен представител на децата си и доколкото личи от въпроси Ви, в случая не става дума за това).
D. | 02.05.2012, 19:58
zdraveyte.molq da me konsultirate vslednata situaziq.imam dve deza na 4 i 6 godini,basthta im pochina predi 7 meseza,imase kredit po koyto az sam sadlajnik,nie jiveehme na semeyni nachala,ot bankata izpratiha pisma do dezata che sa naslednizi i az kato tehen zakonen predstavitel da poema izlashtaneto.te ne sa poluchili nikakvo nasledstvo.kakvo trqbva da napravq,az i kakvi mogat da badat posledizite za men i dezata.toy ima i drugi naslednizi.blagodarq vi
адвокат Сотиров | 18.04.2012, 13:23
Необходимо е да се свържете с частния съдебен изпълнител и да му обясните ситуацията, вкл. в писмена форма. Ако Ви се откаже съдействие, ще следва да обжалвате действията на съдебния изпълнител по съдебен ред.
l.k. | 18.04.2012, 13:15
zdraveite. predi godini vzimah mnogo hubava zaplata i smogvah da si pla6am zaemite.ot 3meseca sam bezrabotna vzemam obez6etenie ot borsasta. sadia izspalnitel po9segna i na tezi pari a na kartata sa mi i detskitedobavki. kajete mi kakvo da naprabq.4akam razblokirvane na karta no do momenta nqma ni6o.predstavila sam i dokument ot bankata na kakva baza vzimam tezi pari.
адвокат Сотиров | 28.03.2012, 23:25
Съгласно чл. 116, б. в) от Закона за задълженията и договорите, давността се прекъсва с предприемане на действия за принудително изпълнение. Абсолютна давност по българското право в сферата на гражданското право няма.
С. К. | 28.03.2012, 19:14
ima li davnost za vzemania sled kato ima izpalnitelno delo za ipotekirano jilichte dlajnika ne raboti i jivee pri priateli i nala sobstvenost i dohodi.
адвокат Сотиров | 27.01.2012, 0:00
Издаването на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО е относително самостоятелна процедура, поради което считам, че това удостоверение ще следва да Ви бъде издадено независимо от обстоятелствата, които описвате във въпроса си. Още повече, че срокът за подаване на годишна данъчна декларация за 2011 г. към настоящия момент все още не е изтекъл. Извън това, следва да се държи сметка за необходимостта по действащото законодателство за подаване на ГДД - неизпълнението на това задължение принципно може да доведе до административно-наказателна отговорност (глоба).
Б. С. | 26.01.2012, 19:37
Здравейте,
През 2011г за един месец работих на трудов договор в германия а през цялата 2011 година съм била в България но съм била безработна и съм нямала никакви доходи .Сега ми се налага да ми бъде извадено Удостоверение за месно лице от ЦУ на НАП дирекция "СИДОД".Моля би ли имало някакъв проблем относно Издаването му като се има в предвид , че не сам подавала данъчна декларация за 2011 за ДОД това че съм била за един месец в Германия , а и че имам пропуск в Здравния статус.Били това затруднило по някакъв начин издаването на това удостоверение от дирекция " СИДОД" и също дали биха последвали някакви санкций от страна на НАП.
адвокат Сотиров | 23.01.2012, 20:36
Принципно, това, че брат Ви живее в чужбина не означава, че не може да бъде осъден. Доколкото разбирам, брат Ви има регистриран адрес, в който случай би могло да се приложи разпоредбата на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Ако брат Ви не разполага с нищо на негово име, вкл. банкови сметки и пр., то осъдителното решение не би могло да се изпълни принудително (което обаче в един бъдещ момент може и да се промени). Изпълнението не може да се насочи към имуществото на родителите Ви. Твърде е вероятно задълженията на брат Ви да са погасени по давност - вж. чл. 110 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Няма проблем Вие да внесете възражението, но считам, че то следва да е от името на брат Ви, т.е. да е подписано от него.
M. P. | 21.01.2012, 17:14
Zdraveite!Ako moje da polucha otgovo na sledniq kazus-Brat mi,koito ot godini jivee v chujbina poluchi ot raionniq sud suobshtenie che ima zaduljenie ot 9.98 lv-s lihvite 20 lv- na kreditoraSG GROUP.Osven tova dulji i razhodi po deloto za 145 lv.Tova mai bila nqkakva stara neplatena smetka kum GLOBUL ot 2003 god.Vuprosa mi e-moje li da bude osuden zatova duljenie i kak kato ne jivee v BG?Adresat mu e tozi na roditelite.Pri eventualen izpulnitelen list kakvo mogat da mu vzemat kato ne pritejava nishto v BG?Shte postradat li roditelite ni?Brat mi e na 40 god. i dori ne podozira che tuk go gudqt za 9.98 lv.Moga li da podam vuzrajenie v suda ot negovo ime?Blagodarq predvaritelno za otgovora i molq da me izvinite za oburkanoto pismo!Vsichko dobro!
адвокат Сотиров | 26.10.2011, 23:20
Бихте могли да проучите имущественото състояние на длъжниците-наследници, което се предлага като услуга от частните съдебни изпълнители. Ако има и други образувани изпълнителни дела срещу Вашите длъжници, то винаги бихте могли да искате да се присъедините като кредитор по тях. Като цяло считам, че първоначално винаги е най-добре да се обърнете с повече доверие към адвоката, който е поел Вашия случай - той е най-добре запознат с подробностите около изпълнителното производство и би могъл да Ви даде най-адекватна информация във връзка с него (вкл. и по всички въпроси, които Ви възникват).
П. П. | 26.10.2011, 22:39
Преди години станах поръчител по кредит,които остана неизплатен поради смърт на кредитополучателя.Бях осъден да заплатя кредита,заедно с натрупаните по него лихви!И ми беше направен запор на заплатата и собствеността от съдия изпълнител.Наех адвокат с които да си потърся парите от наследниците на кредитополучателя.Адвоката ме посъветва да платя сумата и след това да пуснем "иск за изпълнение"по чл.429ал.1 от ГПК и да чакаме да се появи някаква собственост на името на наследниците.Така и направихме.Измина повече от година откакто е изпратен въпросният иск.И ето...собственост се появи..наскоро отнеха имот от наследниците,заради непогасен друг кредит.Искам да попитам какво следва? Адвоката ми просто казва да чакам...но какво или кого незнам? Банката си е получила парите след конфискацията на имота,а какво става с моите пари? Какво повече мога да направя? И от каде трябва да си търся парите? Моля за съвет!!!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Централен регистър на длъжниците (ЦРД) - 2011 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Централен регистър на длъжниците (ЦРД) - 2011 г., моля посетете Събиране на вземания.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор